Knut Eggum Johansen, norsk offentlig tjenestemann, cand.oecon. Spesialråd ved Norges faste delegasjon til OECD i Paris 1986-88. Yrkeskarriere i Finansdepartementet, ekspedisjonssjef 1990. 1996–99 ekspedisjonssjef i departementets Administrasjonsavdeling. Konkurransedirektør 1999-2011. Spesialrådgiver i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2011-14 og i Nærings- og fiskeridepartementet 2014-15.