Harald Nybøen, norsk offentlig tjenestemann, cand.sociol. Ekspedisjonssjef i Barne- og familiedepartementet 1991. DepartementsrådBarne- og familiedepartementet 1996-2006, i Barne- og likestillingsdepartementet 2006-09 og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 2010-12.