Eva Birkeland, norsk offentlig tjenestekvinne, cand.oecon. Knyttet til NAVFs sekretariat fra 1965, 1971–72 og 1975–78 byråsjef i Statistisk Sentralbyrå. Forskningsleder i Norsk Arbeidsgiverforening 1979–83, 1983–90 ekspedisjonssjef i Kommunaldepartementet. Trygdedirektør 1991–97, deretter rådgiver i Statistisk Sentralbyrå.