Sverre Quale, norsk offentlig tjenestemann, sivilingeniør. Flere stillinger i næringslivet, 1990–99 leder for sikkerhetsseksjonen i Saga Petroleum. 1999–2002 direktør i Statens jernbanetilsyn, deretter sikkerhetsdirektør i Avinor (Luftfartsverket). Direktør i Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane 2003–06. Fra 2006 er han adm. direktør i Avinor.