Dagfinn Habberstad, norsk offentlig tjenestemann og organisasjonsmann. Leder av Norsk Tjenestemannslag (NTL) 1978–88. Direktør for Arbeidstilsynet 1988–94, siden rådgiver samme sted.