Peter Johan Schei, norsk biolog, cand.real. Tilknyttet miljøvernforvaltningen siden 1972; fra 1985 tilknyttet Direktoratet for Naturforvaltning (DN). Ass. direktør 1985–89, direktør 1989–95, deretter spesialrådgiver. Schei har bl.a. gjort en stor innsats i arbeidet med konvensjonen for biologisk mangfold. Fra 2004 er han direktør ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI), og fra 2006 koordinator for FNs arbeid mot spredning av fugleinfluensa.