Svein Ragnar Kristensen, norsk offentlig tjenestemann. Siviløkonom. Ansatt i Kommunal- og arbeidsdepartementet 1973–77 og i Direktoratet for arbeidstilsynet 1977–84. Avdelingsdirektør i Rikstrygdeverket 1985–96 og i Skattedirektoratet 1996–2000; deretter områdedirektør. Skattedirektør 2006-13.