Åge Danielsen, norsk offentlig tjenestemann, cand.oecon. Fylkesrådmann i Nordland 1980–89, departementsråd Forsvarsdepartementet 1989–95. 1995–97 direktør i Statskonsult. Direktør ved Rikshospitalet 1997–2008. Han måtte gå av som direktør da det ble kjent at han hadde satt i gang byggingen av et sykehotell ved Radiumhospitalet uten at styret hadde godkjent finansieringen av prosjektet.