Terje Sjeggestad, norsk offentlig tjenestemann, cand.jur. Ansatt i Justisdepartementet 1982, byråsjef 1984–87. Avdelingsdirektør i Utlendingsdirektoratet 1987–95, ekspedisjonssjef i Justisdepartementets utlendingsavdeling 1995–2000. Fra 2000 direktør i den nyopprettede Utlendingsnemnda (UNE), gjenoppnevnt for en ny periode fra 2006 til 2012. Fra 2013 ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet.