Per-Arne Skogstad, norsk offentlig tjenestemann, statsviter; cand.polit. Ansatt ved Universitetet i Oslo 1984–91; ansatt i Justisdepartementet 1991, avdelingsdirektør 1993, ekspedisjonssjef 1996, direktør i Luftfartsinspeksjonen 1999, 2000–05 direktør i Luftfartstilsynet. Skogstad gikk av som direktør i Luftfartstilsynet etter problemene med å få gjennomført vedtaket om å flytte tilsynet fra Oslo til Bodø.