Beate Gangås, norsk offentlig tjenestekvinne, cand.jur. Gangås har hatt mesteparten av sin yrkeskarriere i politiet; 1993–2001 tilknyttet Oslo politidistrikt, fra 1998 seksjonssjef ved Økonomiseksjonen og Påtaleseksjonen. 2001–05 politimester ved Politidirektoratet med ansvar for arbeidet mot organisert kriminalitet. 2003–05 ledet hun Interpols arbeidsgruppe om menneskehandel (“trafficking”). Likestillings- og diskrimineringsombud 2006-10. 2010-14 politimester i Østfold politidistrikt. Avdelingsdirektør i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fra 2010.