Jan Solberg er en norsk, tidligere offentlig tjenestemann, utdannet cand.polit. Han var ansatt i Finansdepartementet fra 1979 til 1990, deretter som toll- og avgiftsdirektør fra 1990 til 1995. I årene 1995–1999 var han direktør i Postbanken, og deretter departementsråd i Nærings- og handelsdepartementet fram til 2005, da han ble visekonsernsjef i SINTEF 2005-2006.