Poul Engberg-Pedersen, dansk økonom og statsviter, Ph.D. i økonomisk planlegging og statsvitenskap. Han har lang erfaring i utviklingsspørsmål og var knyttet til det danske Senter for Utviklingsstudier 1980–84, direktør samme sted 1994–2002. 2002–05 tilknyttet Verdensbankens hovedkontor i Washington, D.C.. Direktør i Norad 2005-10.