Ted Hanisch, norsk samfunnsforsker og politiker i Arbeiderpartiet, mag.art. i sosiologi. Instituttleder ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo fra 1978–89. Han var statssekretær ved Statsministerens kontor fra 1986–89. Hanisch var leder ved Senter for internasjonal klima- og energipolitisk forskning (CICERO) fra 1989–92. Han var assisterende arbeidsdirektør fra 1992–94, og arbeidsdirektør 1995–2000, da han måtte gå av etter at det ble avdekket overrapportering av arbeidsformidling i Arbeidsmarkedsetaten. Han startet deretter rekrutteringsselskapet Personalhuset. Han var styreleder i Enova fra 2002 - 08.