Ivar Asle Manum er en norsk, tidligere offentlig tjenestemann, utdannet sivilingeniør. Han ble ansatt i Sjøfartsdirektoratet i 1969 og hadde stillingen som sjøfartsdirektør i perioden 1993–2001.