Karin Moe Røisland, norsk offentlig tjenestekvinne, sosionom og cand.mag. Høgskolelektor 1974–77, sosialkonsulent i Ås kommune 1977–81. Avdelingssjef hos fylkesmannen i Oslo og Akershus 1981–87, adm.sjef i Nordstrand bydel i Oslo 1988–91. Ass. fylkesmann i Oslo og Akershus 1991–98, kst. fylkesmann 1998–2001. Fra 2001 departementsråd i det som da het Arbeids- og administrasjonsdepartementet; hun hadde 2002–04 permisjon for å være tilknyttet den norske EU-delegasjonen. Departementsråd 2004-05 i Moderiniseringsdepartementet, 2005-09 i Fornyings- og administrasjonsdepartementet og 2009-11 i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.