Einar Hope, norsk siviløkonom. Direktør for Senter for anvendt forskning ved Norges Handelshøyskole 1978–90. Adm. direktør for Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) 1991–95. Konkurransedirektør 1995–99. Professor i energiøkonomi ved Norges Handelshøyskole 1999–2005.