Eivind Dale, norsk offentlig tjenestemann. Utdannet fra Norges landbrukshøgskole 1979. Ansatt i Kommunaldepartementet 1985, ekspedisjonssjef 2000. 2005-14 departementsråd i Kommunal- og regionaldepartementet og fra 2014 i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.