Audvar Os, norsk jurist. Byråsjef i Justisdepartementet 1956–61, høyesterettsadvokat 1963, kommuneadvokat i Oslo 1967–81. Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmann) 1982–90.