Kristin Berge, norsk offentlig tjenestekvinne, cand.oecon. Ansatt i Barne- og familiedepartementet 1996, avdelingsdirektør 1998–2002, ekspedisjonssjef 2002–04. Kommunaldirektør i Oslo kommune 2004–07; 2006–07 engasjert som leder for Oslos OL-søknad. Departementsråd i Kultur- og kirkedepartementet 2007-09 og fra 2010 i Kulturdepartementet.