Erik Lund-Isaksen, norsk offentlig tjenestemann, cand.jur. Underdirektør i Søndre fengselsdistrikt 1981–86, konsulent i Norsk institutt for personaladministrasjon 1986–87, avdelingsleder 1988–92, ekspedisjonssjef og leder av Fengselsstyret i Justisdepartementet 1993–2002. 2003–08 direktør i Forbrukerrådet. Fra 2008 departementsråd i Forsvarsdepartementet.