Hans Henrik Scheel, samfunnsøkonom og norsk offentlig tjenestemann. Scheel har en lang karriere som toppbyråkrat. Fra 2011 til 2015 var Hans Henrik Scheel administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå. Fra 2015 er han finansråd i Finansdepartementet.

Scheel har vært en sentral figur i å utforme det norske skattesystemet. Han har vært med i tre norske offentlige utredninger om skattesystemet, og han ledet den siste: det såkalte Scheel-utvalget som kom med sin rapport 2. desember 2014.

Hans Henrik Scheel ble utdannet i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo i 1985. Han ble ansatt i Finansdepartementet fra 1986, og fikk jobben som ekspedisjonssjef i Skatteøkonomisk avdeling i samme departement i 1993, en stilling han innehadde fram til 2010 med enkelte avbrudd.

Scheel har også vært konstituert departementsråd i Arbeids- og administrasjonsdepartementet/Moderniseringsdepartementet fra 2003 til 2004, samt ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor fra 2006 til 2008.

Scheel har vært en sentral skikkelse i utviklingen av norsk skattepolitikk siden slutten av 1980-årene. Scheel arbeidet med skatt i Finansdepartementet fra 1987 og var medlem av Aarbakke-gruppen som i 1989 la fram forslag til et nytt system for selskaps- og kapitalbeskatning i Norge (NOU 1989:14). Gruppens arbeid la grunnlaget for den omfattende norske skattereformen i 1992.

Som ekspedisjonssjef i Skatteøkonomisk avdeling fra 1993 ledet Scheel det skattepolitiske arbeidet i Finansdepartementet. Som medlem av Skauge-utvalget (NOU 2003:9) var Scheel toneangivende i arbeidet med å revidere 1992-reformen. Enkelte av anbefalingene fra Skauge-utvalget ble fulgt opp i en ny skattereform vedtatt i 2004.

15. mars 2013 oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg for å vurdere den norske selskapsbeskatningen i lys av den internasjonale utviklingen. Scheel ble oppnevnt som leder av utvalget, derav navnet Scheel-utvalget.  8. november 2013 ba Finansdepartementet Scheel-utvalget også vurdere forslag som gir netto skattelettelser, ikke bare provenynøytrale forslag.

2. desember 2014 presenterte utvalget presenterte sin rapport (NOU 2014:13 "Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi"), som anbefalte en større omlegging av det norske skattesystemet.

Forslagene inkluderte en reduksjon i skattesatsen på selskaper fra 27 % til 20 %, en senkning av satsen på alminnelig inntekt til samme nivå, erstatning av toppskatten med en ny progressiv bruttoskatt på personinntekt, nye regler for å gjøre det vanskeligere for selskaper å unngå beskatning i Norge, fjerning av diverse fradragsordninger, innstramning av merverdiavgiften, økt skatt på finansnæringen og omlegging av formuesskatten.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.