Hans Henrik Scheel

Faktaboks

Hans Henrik Scheel
Født
1956
Scheel har vært sentral i å utforme det norske skattesystemet.

Hans Henrik Scheel, samfunnsøkonom og norsk offentlig tjenestemann. Scheel har en lang karriere som toppbyråkrat. Fra 2011 til 2015 var Hans Henrik Scheel administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå. Fra 2015 er han finansråd i Finansdepartementet.

Scheel har vært en sentral figur i å utforme det norske skattesystemet. Han har vært med i tre norske offentlige utredninger om skattesystemet, og han ledet den siste: det såkalte Scheel-utvalget som kom med sin rapport 2. desember 2014.

Kort biografi

Hans Henrik Scheel ble utdannet i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo i 1985. Han ble ansatt i Finansdepartementet fra 1986, og fikk jobben som ekspedisjonssjef i Skatteøkonomisk avdeling i samme departement i 1993, en stilling han innehadde fram til 2010 med enkelte avbrudd.

Scheel har også vært konstituert departementsråd i Arbeids- og administrasjonsdepartementet/Moderniseringsdepartementet fra 2003 til 2004, samt ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor fra 2006 til 2008.

Skattepolitisk arbeid

Scheel har vært en sentral skikkelse i utviklingen av norsk skattepolitikk siden slutten av 1980-årene. Scheel arbeidet med skatt i Finansdepartementet fra 1987 og var medlem av Aarbakke-gruppen som i 1989 la fram forslag til et nytt system for selskaps- og kapitalbeskatning i Norge (NOU 1989:14). Gruppens arbeid la grunnlaget for den omfattende norske skattereformen i 1992.

Som ekspedisjonssjef i Skatteøkonomisk avdeling fra 1993 ledet Scheel det skattepolitiske arbeidet i Finansdepartementet. Som medlem av Skauge-utvalget (NOU 2003:9) var Scheel toneangivende i arbeidet med å revidere 1992-reformen. Enkelte av anbefalingene fra Skauge-utvalget ble fulgt opp i en ny skattereform vedtatt i 2004.

Scheel-utvalget

15. mars 2013 oppnevnte regjeringen et ekspertutvalg for å vurdere den norske selskapsbeskatningen i lys av den internasjonale utviklingen. Scheel ble oppnevnt som leder av utvalget, derav navnet Scheel-utvalget. 8. november 2013 ba Finansdepartementet Scheel-utvalget også vurdere forslag som gir netto skattelettelser, ikke bare provenynøytrale forslag.

2. desember 2014 presenterte utvalget presenterte sin rapport (NOU 2014:13 "Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi"), som anbefalte en større omlegging av det norske skattesystemet.

Forslagene inkluderte en reduksjon i skattesatsen på selskaper fra 27 % til 20 %, en senkning av satsen på alminnelig inntekt til samme nivå, erstatning av toppskatten med en ny progressiv bruttoskatt på personinntekt, nye regler for å gjøre det vanskeligere for selskaper å unngå beskatning i Norge, fjerning av diverse fradragsordninger, innstramning av merverdiavgiften, økt skatt på finansnæringen og omlegging av formuesskatten.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg