Frida Nokken, norsk offentlig tjenestekvinne, cand.polit. Tilknyttet Statskonsult 1975–89, i Kredittilsynet 1989–92. Personaldirektør i Postens sentralledelse 1992–95. Toll- og avgiftsdirektør 1995–99. 1999-2007 direktør for Nordisk Råds sekretariat i København. Fra 2007 HR-direktør i Skatteetaten. Leder av styret i Institutt for fredsforskning (PRIO) 1995-98.