Kjell Arne Bratli, norsk offentlig tjenestemann, offiser og journalist. Utdannet ved Sjøkrigsskolen; vernepliktig kommandør. Gruppesekretær i Arbeiderpartiets stortingsgruppe 1978–81, deretter journalist og 1993–2003 redaktør for offisersbladene Pro Patria og Norsk Tidsskrift for Sjøvesen. 2003–06 rådgiver for Stortingets presidentskap. 2006-14 Stortingets ombudsmann for forsvaret. Bratli har bidratt til og utgitt en rekke bøker, deriblant jubileumsboken til Vernepliktige sjøoffiserers forening (1995), Korsets vei. En fortelling om Smiths venner (1995) og Ombudsmann for Forsvaret 1952–2002 (2002).