Utsikt mot Sandvika og Oslofjorden fra søndre Kolsåstopp.

Henning Kulander. fri

Kolsås, tettsted og skogkledd ås i Bærum kommune, Akershus; ca. 15 km vest for Oslo. Fra Kolsåstoppen er det panoramautsikt over Indre Oslofjord.

Kolsås er geologisk typeområde for bergarter fra  karbon– og  permtiden. Kolsås' profil er karakteristisk for Oslofeltets lavaåser. Lavastrømmene, som størknet til hardt berg, la seg over eldre lag av løsere berg og beskyttet dem mot erosjon. Således er de bratte stupene øst, sør og vest for Kolsås dannet.

Fra foten av Kolsås, ved Gjettum stasjon og oppover, finnes følgende geologiske lag: kambrosilurisk leirskifer og kalkstein, rødbrun sandstein fra yngste silur og overgang til devon, dernest rød permisk skifer og konglomerat. Over dette hviler de permiske lavabergartene, først gråsvart basalt og øverst den karakteristiske rombeporfyr.

Sett fra øst og vest danner åsen to topper, en nordre på 379 moh. og en søndre med en meget bratt skrent mot sør. Særlig fra toppen av stupet i sør (342 moh.) er det vid utsikt over Bærum og Oslofjordens indre basseng.

Kolsås er mye benyttet som treningsplass for fjellklatrere. Kolsås Klatreklubb ble etablert 1967. Slalåmbakke på nordsiden; Kolsåsbakken.

Kolsås med tilstøtende områder (Dælivannet) er landskapsvernområde med fire naturreservater og plante- og dyrelivsfredninger.

Anbefalt lenke: Ekskursjon til Kolsås hos Naturhistorisk museum

Villabebyggelse, særlig fra tiden etter den annen verdenskrig. Kolsås tilhører Levre delområde i Bærum kommune med mer enn 5000 innbyggere. Levre ble ryddet i eldre jernalder og var først en del av Bergheim.  Innbyggertallet steg markert på 1960-tallet etter etableringen av NATO-anlegget.

Ved foten under stupet i sørvest er endestasjon for Kolsåsbanen fra Oslo. Her er det også bussforbindelse til Majorstua i Oslo via Bekkestua, og bussforbindelse til Oslo sentrum via Sandvika.

Kolsås Hagesenter ligger på Nordre Levre gård. Kolsås senter. Vinmonopolet.

På Kolsås ligger brannstasjon og filial av Asker og Bærum politikammer. Kolsås Skisenter. KIF-hytta. Inne i fjellet lå inntil 1994 hovedkvarteret for NATOs nordkommando. Kolsås tilhører Helgerud prestegjeld.

  • Kolsås-Dælivann-området, utgitt av Bærum Natur- og miljøvern og Pedagogisk senter i Bærum kommune, 1982.
  • Kolsås: Klatreparadis og naturperle, utgitt av Kolsås klatreklubb 1992.
  • Fører for Kolsås. Utgitt av Kolsås klatreklubb 1983.
  • Kolsås med omegn: Geologi, Historie og historier, samfunn. Utgitt av Lions Club Kolsås 1974.
  • Lions Club Kolsås 25 år: 1965-1990. Utgitt av Lions Club Kolsås 1990.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

8. april 2009 skrev David Olsen

Kolsås er også et bebygd område og poststed i Bærum nær åsen Kolsås.

8. april 2009 svarte Svein Askheim

Jeg har lagt til tettsted helt først, selv om det også er nevnt helt til slutt. Takk for din kommentar. mvh Svein

12. januar 2011 svarte Svein Askheim

Nå har jeg omredigert hele artikkelen i henhold til mal for stedsartikler.

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.