Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering i Akershus fylke.

KF-bok. Begrenset gjenbruk

Ås er en kommune i Akershus fylke, som strekker seg fra østsiden av Bunnefjordens indre del og sørøstover til Østfolds grense ved Hobøl. Kommunen har hatt uendrede grenser siden 1838 med unntak av en mindre grensejustering mot Frogn i 1969.

Berggrunnen i Ås består av gneis og helt i sørøst noe granitt, som tilhører det sørøstnorske grunnfjellsområde. Over store deler av kommunen er det faste berget dekket av marin leire. I nordøst finnes et småknauset skoglandskap opp til 180 meter over havet. I nord og sør, på grensen mot henholdsvis Oppegård og Vestby, finnes noe skog.

Raet: Ved Ås stasjon går det en markert morenerygg øst–vest tvers over hele kommunen. Også nord for Årungen går det en morenerygg over Nordby kirke til Ski stasjon. Dette høydedraget markerer Ås-Ski trinnet i isens tilbaketrekning etter siste istid.

Bosetningen er særlig konsentrert til Ås tettsted sentralt i kommunen med litt over halvparten av kommunens folketall. Tettstedbebyggelse også i Ås' deler av Ski tettsted og i Togrenda ved Fv. 156 mellom Nesset ved Bunnefjorden og Vinterbro. En del hyttebebyggelse helt i nord, som i stor grad har gått over til helårsboliger.

Folketallet i Ås har hatt en nesten sammenhengende vekst i mer enn hundre år, i tiårsperioden 1996–2006 med 16,1 % mot 13,5 % i Follo som helhet. Befolkningsveksten forventes å øke når Follobanen står ferdig i 2021.

Av yrkestakerne i Ås har 59 % arbeid utenfor kommunen, hvorav 31 % i Oslo og 12 % i Ski (2001).

De marine avsetningene har skapt gode forutsetninger for jordbruk, og Ås er sammen med Ski Follos betydeligste jordbrukskommune. Om lag 90 % av jordbruksarealet er åker og hage. Stor korndyrking i kombinasjon med husdyr (svin, storfe og høner), men også noe grønnsaksproduksjon i veksthus og på friland.

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB – tidligere Norges landbrukshøgskole) ligger like vest for Ås tettsted. Universitetet har den største gården i Ås, eiendommen er i alt på 6000 dekar, hvorav 2200 dekar er dyrket mark. Nå er Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet slått sammen med UMB, og blitt Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med nasjonalt ansvar fra 1. januar 2014.

Industrien er relativt beskjeden, men variert, og viktigst er møbel-, grafisk, metallvare- og tekstilindustri. Det ligger et pukkverk på Vinterbro, og her ligger også et større kjøpesenter.

Gjennom Ås går Østfoldbanens vestre linje. Follobanen forventes å stå ferdig i 2021. E 6 Oslo–Svinesund og E 18 Oslo–Ørje møtes på Vinterbro nord i kommunen. Ås tettsted har veiforbindelse vestover til Drøbak og nordover til Ski på Fv. 152 med forbindelse med hovedveiene til Oslo. Det går lokaltog til Oslo og Moss.

Ås er et skolesentrum. Foruten Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), ligger her videregående skole med allmennfag og en rekke yrkesrettede linjer.

Ås hører til Øst politidistrikt, Follo tingrett og Borgarting lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Follorådet sammen med Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Vestby.

Ås kommune omfattes av Søndre Follo prosti med tre sokn i Borg bispedømme.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Ås til Aker og Follo fogderi i Akershus amt.

For statistiske formål er Ås kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 44 grunnkretser:

  • Nordby: Kjærnes, Sjøskogen Nøstvedt, Nesset/Bekk, Togrenda, Sporret, Wassum/Ris, Nygårdsåsen, Solbergskogen/Tamburbakken, Egge, Sneis
  • Ås: Holstad, Østensjø, Skuterud, Norderås, Smebøl, Holstad/Skoftestad, Beverdalen, Børsum, Burum, Kilehagen/Herum, NLH, Kaja 1, Kaja 2, Kaja 3, Søråsteigen 1, Søråsteigen 2, Landås, Moer, Brekke, Langbakken, Aschjem, Rustad 1, Rustad 2, Dysterlia, Rustadporten, Torderud, Hogstvet, Dyster, Hogstvetlia 1, Hogstvetlia 2, Eldor
  • Kroer: Bjørnebekk/Danskerud, Vestre Kroer, Østre Kroer

Helt i nord ligger gården Nøstvet på 109 meter over havet. På Nøstvet ble det i 1879 gjort rike funn fra eldre steinalder. Perioden 6000–2000 f.Kr. har fått navnet Nøstvet-kulturen etter denne gården og funnene der. Det er også gjort en rekke oldtidsfunn for øvrig i kommunen.

Ved Vinterbro ligger TusenFryd, en av landets største fornøyelsesparker. Ås hovedkirke (1867) er en langkirke i tegl og granitt i gotisk stil, tegnet av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan. Ås-eika ved Universitetet for natur- og biovitenskap er et landemerke.

Kommunevåpenet (godkjent 1982) har tre sølv spissruter, 2–1, mot en rød bakgrunn; som gjenspeiler arkeologiske funn.

Navnet er etter den lave åsen der kirken står.

  • Dørum, Knut: Ås bygdebokverk i to bind: Bondestyre, kamp og forsoning Ås 1850-1940, og Inn i velstandsnorge Ås 1940-2010.
  • Vik, Trygve: Ås bygdebok, 1971–78, 2 bind.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

10. mai 2012 skrev Cato Heskestad

Bildet av kommunevåpenet ser ikke ut til å stemme med den tekstlige definisjonen, spissrutene burde være i sølv.

10. mai 2012 skrev Anne Marit Godal

Hei Cato
Takk for muligheten til å svare på denne innvendinga! Vi har nemlig fått kritikk for dette før, men er glade for at vi kan stå inne for valget:
I bildeframstillinger av heraldiske våpen skal man nemlig egentlig bruke grått for sølv. Riksarkivet bruker nå våre bilder av kommunevåpen , og de vil bli brukt videre i den europeiske basen over heraldiske våpen - Europeana Heraldica. Vi er med andre ord trygge på at bildet er framstilt slik det skal være offisielt.

10. mai 2012 skrev Cato Heskestad

Takk for info! Men nå er det jo ikke noe grått i bildet, spissrutene er kritthvite, samme som bildebakgrunnen. Kan det være en alfakanal/transparensfarge i GIF-fila som har forsvunnet (m.t.p. den grå bakgrunnen ellers på siden)?

11. mai 2012 skrev Ivar Ola Opheim

Hei Cato!

Jeg ser på saken, fargen skal framstå som grå på nettet.

14. mai 2012 skrev Georg Kjøll

Hei Cato. Nå har jeg fått oversendt kommunevåpen med riktig sjatteringer av fagansvarlig, og skal legge inn dette så snart bildeopplastningssystemet vårt fungerer igjen. På grunn av problemer med omlegging til nye nettsider kan det ta noen uker, men da blir våpenet til gjengjeld helt korrekt, med en lysere rødfarge og rutemønster i sølv/grå.

Med vennlig hilsen,

Georg Kjøll
Redaktør

28. november 2017 skrev Jon Richardsen

Artikkelen hevder at Ås kommune omfattes av to prostier (nordre og søndre Follo prostier). Har prøvd å finne ut hvilke av kirkesognene som hørte til hvor. Det kan imidlertid se ut til at alle tre (Ås, Kroer og Nordby) hører til søndre Follo. Ref: http://www.nsd.uib.no/polsys/data/forvaltning/organisasjon/997785169?aar=.
Dette bør vel rettes og navnene legges inn i artikkelen?

29. november 2017 svarte Svein Askheim

Ja takk da er det gjort.

28. november 2017 skrev Jon Richardsen

Kommentaren om kommunevåpenet i artikkelen er upresis, ref. https://www.as.kommune.no/getfile.php/2920315.746.yetuxabbyt/Kommunev%C3%A5pen++tekst+p%C3%A5+nettsiden.docx.as.pdf.
Antallet tre representerer antallet kirkesogn.

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.