Faktaboks

Administrasjonssenter
Ås
Fylke
Akershus
Innbyggertall
22 005 (2024)
Landareal
101 km²
Høyeste fjell
Bollerudåsen (179 moh.)
Innbyggernavn
åssokning
Målform
nøytral
Kommunenummer
3218 (fra 2024, tidl. 3021 og 0214)

Kommunevåpen

Kart: Ås kommune i Akershus
Ås kommune i Akershus fylke.
Kart: Ås kommune i Akershus
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Ås

Ås. Kulturlandskap i Kroer. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Ås
Av /NTB Scanpix ※.

Ås er en kommune i Akershus fylke. Kommunen strekker seg fra østsiden av Bunnefjordens indre del og sørøstover til Indre Østfold. Kommunen har hatt uendrede grenser siden 1838, med unntak av en mindre grensejustering mot Frogn i 1969.

Natur

Eika
Eika i Ås
Eika
Lisens: CC BY SA 3.0

Berggrunnen i Ås består av gneis og helt i sørøst noe granitt, som tilhører det sørøstnorske grunnfjellsområde. Over store deler av kommunen er det faste berget dekket av marin leire. I nordøst finnes et småknauset skoglandskap opp til 180 meter over havet. I nord og sør, på grensen mot henholdsvis Oppegård og Vestby, finnes noe skog.

Raet: Ved Ås stasjon går det en markert morenerygg øst–vest tvers over hele kommunen. Også nord for Årungen går det en morenerygg over Nordby kirke til Ski stasjon. Dette høydedraget markerer Ås–Ski-trinnet i isens tilbaketrekning etter siste istid.

Bosetning

Bosetningen er særlig konsentrert til Ås tettsted sentralt i kommunen, med litt over halvparten av kommunens folketall. Det er tettstedbebyggelse også i Ås' deler av Ski tettsted og i Togrenda ved fylkesvei 156 mellom Nesset ved Bunnefjorden og Vinterbro. Det er en del hyttebebyggelse helt i nord, som i stor grad har gått over til helårsboliger.

Folketallet i Ås har hatt en nesten sammenhengende vekst i mer enn hundre år. I tiårsperioden 1996–2006 steg folketallet med 16,1 prosent, mot 13,5 prosent i Follo som helhet.

Av yrkestakerne i Ås har 59 prosent arbeid utenfor kommunen, hvorav 31 prosent i Oslo og 12 prosent i Ski (2001).

Kart over Ås kommune
Kart over Ås kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Tettsteder

Ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon er det tre tettsteder i Ås. Tettstedene er til sammen 9,1 km², og omfatter 9 prosent av arealet i kommunen.

Tettsted Innbyggere Andel* Areal
Ås 10 962 50 % 4,8 km²
Ski ¹ 6 965 32 % 4,1 km²
Kjærnes 304 1 % 0,3 km²
Sum 18 231 83 % 9,1 km²

* Andelen av innbyggerne i Ås kommune som bor i tettstedet.

¹ Tettstedet Ski omfatter deler av kommunene Nordre Follo og Ås. Den delen av tettstedet Ski som ligger i Ås kommune omfatter 33 prosent av innbyggerne og 41 prosent av arealet i tettstedet.

Næringsliv

De marine avsetningene har skapt gode forutsetninger for jordbruk, og Ås er sammen med Ski Follos betydeligste jordbrukskommune. Om lag 90 prosent av jordbruksarealet er åker og hage. Kommunen har stor korndyrking i kombinasjon med husdyr (svin, storfe og høner), men også noe grønnsaksproduksjon i veksthus og på friland.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU; tidligere Norges landbrukshøgskole) ligger like vest for Ås tettsted. Universitetet har den største gården i Ås; eiendommen er i alt på 6000 dekar, hvorav 2200 dekar er dyrket mark. Tidligere Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet er også slått sammen med UMB fra 1. januar 2014.

Industrien er relativt beskjeden, men variert, og viktigst er møbel-, grafisk, metallvare- og tekstilindustri. Det ligger et pukkverk på Vinterbro, og her ligger også et større kjøpesenter.

Samferdsel

Gjennom Ås går Østfoldbanens vestre linje. Follobanen forventes å stå ferdig i 2022. E6 og E18 møtes på Vinterbro nord i kommunen. Ås tettsted har veiforbindelse vestover til Drøbak og nordover til Ski på fylkesvei 152 med forbindelse med hovedveiene til Oslo. Det går lokaltog til Oslo og Moss.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Ås rådhus

Ås er et skolesentrum. Foruten NMBU ligger det videregående skole her med allmennfag og en rekke yrkesrettede linjer.

Ås hører til Øst politidistrikt, Follo og Nordre Østfold tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Follorådet sammen med Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Vestby. Kommunen tilhører Ytre sør delregion i Stor-Oslo i Osloregionen.

Ås kommune omfattes av Søndre Follo prosti med tre sokn i Borg bispedømme.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Ås til Aker og Follo fogderi i Akershus amt.

Delområder og grunnkretser i Ås

For statistiske formål er Ås kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 44 grunnkretser:

  • Nordby: Kjærnes, Sjøskogen Nøstvedt, Nesset/Bekk, Togrenda, Sporret, Wassum/Ris, Nygårdsåsen, Solbergskogen/Tamburbakken, Egge, Sneis
  • Ås: Holstad, Østensjø, Skuterud, Norderås, Smebøl, Holstad/Skoftestad, Beverdalen, Børsum, Burum, Kilehagen/Herum, NLH, Kaja 1, Kaja 2, Kaja 3, Søråsteigen 1, Søråsteigen 2, Landås, Moer, Brekke, Langbakken, Aschjem, Rustad 1, Rustad 2, Dysterlia, Rustadporten, Torderud, Hogstvet, Dyster, Hogstvetlia 1, Hogstvetlia 2, Eldor
  • Kroer: Bjørnebekk/Danskerud, Vestre Kroer, Østre Kroer

Historikk og kultur

Helt i nord ligger gården Nøstvedt på 109 meter over havet. På Nøstvedt ble det i 1879 gjort rike funn fra eldre steinalder. Perioden 6000–2000 fvt. har fått navnet Nøstvedt-kulturen etter denne gården og funnene der. Det er også gjort en rekke oldtidsfunn for øvrig i kommunen.

Ved Vinterbro ligger TusenFryd, som er en av landets største fornøyelsesparker. Ås hovedkirke fra 1867 er en langkirke i tegl og granitt i gotisk stil, som er tegnet av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan. «Eika på Ås» er et kjent landemerke.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent i 1982) har tre sølv spissruter, 2–1, mot en rød bakgrunn; motivet gjenspeiler arkeologiske funn.

Navn

Navnet er etter den lave åsen der kirken står.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Dørum, Knut: Ås bygdebokverk i to bind: Bondestyre, kamp og forsoning : Ås 1850–1940, og Inn i velstandsnorge : Ås 1940–2010.
  • Vik, Trygve: Ås bygdebok, 1971–1978, to bind.

Kommentarer (9)

skrev Kjell Heskestad

Bildet av kommunevåpenet ser ikke ut til å stemme med den tekstlige definisjonen, spissrutene burde være i sølv.

skrev Anne Marit Godal

Hei CatoTakk for muligheten til å svare på denne innvendinga! Vi har nemlig fått kritikk for dette før, men er glade for at vi kan stå inne for valget:I bildeframstillinger av heraldiske våpen skal man nemlig egentlig bruke grått for sølv. Riksarkivet bruker nå våre bilder av kommunevåpen , og de vil bli brukt videre i den europeiske basen over heraldiske våpen - Europeana Heraldica. Vi er med andre ord trygge på at bildet er framstilt slik det skal være offisielt.

skrev Kjell Heskestad

Takk for info! Men nå er det jo ikke noe grått i bildet, spissrutene er kritthvite, samme som bildebakgrunnen. Kan det være en alfakanal/transparensfarge i GIF-fila som har forsvunnet (m.t.p. den grå bakgrunnen ellers på siden)?

skrev Ivar Ola Opheim

Hei Cato!Jeg ser på saken, fargen skal framstå som grå på nettet.

skrev Georg Kjøll

Hei Cato. Nå har jeg fått oversendt kommunevåpen med riktig sjatteringer av fagansvarlig, og skal legge inn dette så snart bildeopplastningssystemet vårt fungerer igjen. På grunn av problemer med omlegging til nye nettsider kan det ta noen uker, men da blir våpenet til gjengjeld helt korrekt, med en lysere rødfarge og rutemønster i sølv/grå. Med vennlig hilsen, Georg Kjøll Redaktør

skrev Jon Richardsen

Artikkelen hevder at Ås kommune omfattes av to prostier (nordre og søndre Follo prostier). Har prøvd å finne ut hvilke av kirkesognene som hørte til hvor. Det kan imidlertid se ut til at alle tre (Ås, Kroer og Nordby) hører til søndre Follo. Ref: http://www.nsd.uib.no/polsys/data/forvaltning/organisasjon/997785169?aar=. Dette bør vel rettes og navnene legges inn i artikkelen?

svarte Svein Askheim

Ja takk da er det gjort.

skrev Jon Richardsen

Kommentaren om kommunevåpenet i artikkelen er upresis, ref. https://www.as.kommune.no/getfile.php/2920315.746.yetuxabbyt/Kommunev%C3%A5pen++tekst+p%C3%A5+nettsiden.docx.as.pdf. Antallet tre representerer antallet kirkesogn.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg