Frogn

Faktaboks

Landareal
85 km²
Innbyggertall
15 761
Administrasjonssenter
Drøbak
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Akershus)
Innbyggernavn
frognsokning; drøbaking, drøbakianer
Målform
bokmål
Kommunenummer
3022 (fra 01.01.2020, tidligere 0215)
Høyeste fjell
Varden (229 moh.)

Kommunevåpen

Frogn.

Av /Store norske leksikon ※.

Frogn. Sommerkveld i Drøbak. Parti fra Strandgata, med en gallionsfigur på huset i forgrunnen til venstre. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Plassering i Akershus fylke.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Frogn er en kommune i Viken fylke mellom Oslofjorden i vest og den innerste del av Bunnefjorden og innsjøen Årungen i øst.

Kommunen svarer til den tidligere landkommunen Frogn og kjøpstaden Drøbak, som ble sammensluttet i 1962. Frogn omfatter flere øyer i Oslofjorden, blant annet Håøya på 229 meter over havet. Høyeste punkt i kommunen er Kaholmen med Oscarsborg festning og Aspond.

Natur

Frogn har et kupert landskap som ligger rundt 100 meter over havet. Berggrunnen består av gneis i det sørøstnorske grunnfjellsområde. Landskapet faller bratt ned mot Oslofjorden. En endemorene gjennom Frogn–Ås–Ski ble avsatt i slutten av siste istid. Sør for morenen er det førsteklasses jordbruksland.

Bosetning

I alt 85 % av befolkningen i Frogn bor i tettstedet Drøbak. Den nordre halvparten av kommunen, Skogbygda, har om lag 10 % av folketallet og for øvrig er det spredt bosetning. Kommunen har hatt en jevn økning i befolkningen siden 1960, først og fremst ved en utbygging i og omkring Drøbak. Om lag 34 % har arbeid i Oslo (2001).

Næringsliv

Korn utgjør 88 % av jordbruksarealet, og dessuten dyrkes poteter og grønnsaker. Husdyrholdet er svært beskjedent. Om lag 2 % av arbeidstakerne er sysselsatt i primærnæringene.

Industri utgjør 7 % av de yrkesaktive mot 13 % i 1980. Viktigste industribransje er verkstedindustri med 28 % av industriens sysselsatte (2001).

Foruten offentlig og sosial tjenesteyting (35 %) er det varehandel og hotell- og restaurantnæringen som sysselsetter flest med i alt 24 % av de yrkesaktive. Dette har sammenheng med Drøbak som turiststed og som et viktig handels- og forretningssenter. I Drøbak kommer lokalavisen Akershus Amtstidende ut fem ganger i uken.

Samferdsel

Drøbak har veiforbindelser til Oslo via Rv. 152/23 og E 6, og til Ås via Rv. 152. Fra Skogbygda fører Rv. 156 både til Nesoddtangen og til E 6 og Oslo. Rv. 23 fører fra E 6 via Frogntunnelen, Vassumtunnelen og Oslofjordtunnelen til Drammen.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Drøbak er et handelssenter med administrative funksjoner utover kommunens grenser. Her ligger avdeling av Statens vegvesen og Universitetets biologiske stasjon.

Frogn hører til Øst politidistrikt, Follo tingrett og Borgarting lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Follorådet sammen med Enebakk, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås.

Frogn kommune tilsvarer soknet Drøbak/Frogn i Søndre Follo prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Frogn til Aker og Follo fogderi i Akershus amt.

Delområder og grunnkretser i Frogn

For statistiske formål er Frogn kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 24 grunnkretser:

  • Drøbak: Drøbak syd, Drøbak sentrum syd, Drøbak sentrum nord, Drøbak nord, Husvik, Vannverksområdet
  • Frogn syd: Seiersten, Sogsti nord, Sogsti syd, Torkildsbyen, Holter, Skorkeberg, Ullerud – Dyrløkke, Ekeberg, Kykkelsrud
  • Frogn nord: Kringerud, Heerløkka, Heer, Ottarsrud, Dammen, Bilitt, Dal, Glenne, Digerud

Historikk og kultur

Gården Frogn var kongsgård i sagatiden. Både langs Oslofjorden med dens arm Hallangspollen og Bunnefjorden ligger mange fritidsboliger. Frogn kirke fra 1859 brant ned til grunnen i 1994. Drøbak kirke er ei korskirke i tre bygget i 1776, som ble restaurert i 1926 og 1973. I Drøbak ligger en rekke godt bevarte trehus, blant annet Drøbak Hospitals aldershjem fra 1793.

På Seiersten ligger Follo museum, et friluftsmuseum med blant annet gårdstun og skysstasjon fra 1700-tallet. Seiersten skanse og kystkultursti. Den militære aktiviteten på Oscarsborg er nedlagt og festningen er fra 2004 åpen for publikum.

Kommunevåpen

Våpenet, som ble godkjent i 1988, har en sølvbjelke dannet ved tindesnitt i overkant mot en blå bakgrunn; henspiller på Oslofjorden og Oscarsborg festning.

Navn

Navnet kommer av norrønt Fraun, trolig opprinnelig Frauðn, en avledning av frauð, ‘gjødsel‘, det vil si ’grøderik jord’.

Les mer i Store norske leksikon

Ekstern lenke

Litteratur

  • Myckland, Haakon Falck: Bygdebok for Frogn. Gårdshistorien, 1967.
  • Sørensen, Rolf m.fl.: Frogn bygdebokverk, utgitt av Frogn kommune, 1996-, 5 bind.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg