Frogn

Faktaboks

Etymologi

Grøderik jord

Landareal
85 km²
Innbyggertall
16 084 (2022)
Administrasjonssenter
Drøbak
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Akershus)
Innbyggernavn
frognsokning; drøbaking, drøbakianer
Målform
bokmål
Kommunenummer
3022 (fra 01.01.2020, tidligere 0215)
Høyeste fjell
Varden (229 moh.)

Kommunevåpen

Frogn fra sjøsiden.

Frogn.

Kart
Av /Store norske leksikon ※.
Frogn

Frogn. Sommerkveld i Drøbak. Parti fra Strandgata, med en gallionsfigur på huset i forgrunnen til venstre. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.

Plassering i Akershus fylke.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Frogn er en kommune i Viken fylke mellom Oslofjorden i vest og den innerste del av Bunnefjorden og innsjøen Årungen i øst.

Kommunen svarer til den tidligere landkommunen Frogn og kjøpstaden Drøbak, som ble sammensluttet i 1962. Frogn omfatter flere øyer i Oslofjorden, blant annet Håøya på 229 meter over havet. Høyeste punkt i kommunen er Kaholmen med Oscarsborg festning og Aspond.

Natur

Frogn har et kupert landskap som ligger rundt 100 meter over havet. Berggrunnen består av gneis i det sørøstnorske grunnfjellsområde. Landskapet faller bratt ned mot Oslofjorden. En endemorene gjennom Frogn–Ås–Ski ble avsatt i slutten av siste istid. Sør for morenen er det førsteklasses jordbruksland.

Bosetning

Befolkningen i Frogn bor hovedsakelig i tettstedet Drøbak. Den nordre halvparten av kommunen, Skogbygda, har om lag ti prosent av folketallet, og for øvrig er det spredt bosetning. Kommunen tilhører Ytre sør delregion i Stor-Oslo i Osloregionen.

Kommunen har hatt en jevn økning i befolkningen siden 1960, først og fremst ved en utbygging i og omkring Drøbak. Befolkningstilveksten er ventet å fortsette frem til 2050. Om lag 32 prosent av arbeidstakerne har arbeid i Oslo (2014).

Næringsliv

Jordbruk og industri er beskjedne næringsgrener i Frogn. Korn utgjør nesten alt av jordbruksarealet, og dessuten dyrkes poteter og grønnsaker, mens husdyrholdet er beskjedent. Viktigste industribransje er verkstedindustri.

Foruten offentlig og sosial tjenesteyting er det varehandel og hotell- og restaurantnæringen som sysselsetter flest av de yrkesaktive. Dette har sammenheng med Drøbak som turiststed og som et viktig handels- og forretningssenter. I Drøbak kommer lokalavisen Akershus Amtstidende ut fem ganger i uken.

Samferdsel

Drøbak har veiforbindelser til Oslo via riksvei 152/23 og E6, og til Ås via riksvei 152. Fra Skogbygda fører riksvei 156 både til Nesoddtangen og til E6 og Oslo. E134 (Oslofjordforbindelsen) fører fra E6 via Frogntunnelen, Vassumtunnelen og Oslofjordtunnelen til Drammen. Kommunen tilhører Ytre sør delregion i Stor-Oslo i Osloregionen.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Drøbak er et handelssenter med administrative funksjoner utover kommunens grenser. Her ligger avdeling av Statens vegvesen og Universitetet i Oslos biologiske stasjon.

Frogn hører til Øst politidistrikt, Follo og Nordre Østfold tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Follorådet sammen med Enebakk, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås. Kommunen tilhører Ytre sør delregion i Stor-Oslo i Osloregionen.

Frogn kommune tilsvarer soknet Drøbak/Frogn i Søndre Follo prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Frogn til Aker og Follo fogderi i Akershus amt.

Delområder og grunnkretser i Frogn

For statistiske formål er Frogn kommune (per 2020) inndelt i tre delområder med til sammen 24 grunnkretser:

  • Drøbak: Drøbak syd, Drøbak sentrum syd, Drøbak sentrum nord, Drøbak nord, Husvik, Vannverksområdet
  • Frogn syd: Seiersten, Sogsti nord, Sogsti syd, Torkildsbyen, Holter, Skorkeberg, Ullerud – Dyrløkke, Ekeberg, Kykkelsrud
  • Frogn nord: Kringerud, Heerløkka, Heer, Ottarsrud, Dammen, Bilitt, Dal, Glenne, Digerud

Historikk og kultur

Drøbak kirke
Drøbak kirke
Av .
Lisens: CC BY 2.0

Gården Frogn var kongsgård i middelalderen. Både langs Oslofjorden med dens arm Hallangspollen og Bunnefjorden ligger mange fritidsboliger. Frogn kirke fra 1859 brant ned til grunnen i 1994. Drøbak kirke er ei korskirke i tre bygget i 1776, som ble restaurert i 1926 og 1973. I Drøbak ligger en rekke godt bevarte trehus, blant annet Drøbak Hospitals aldershjem fra 1793.

På Seiersten ligger Follo museum, et friluftsmuseum med blant annet gårdstun og skysstasjon fra 1700-tallet. Seiersten skanse og kystkultursti. Den militære aktiviteten på Oscarsborg er nedlagt og festningen er fra 2004 åpen for publikum.

Kommunevåpen

Kommunevåpenet, som ble godkjent i 1988, har en sølvbjelke dannet ved tindesnitt i overkant mot en blå bakgrunn; henspiller på Oslofjorden og Oscarsborg festning.

Navn

Navnet Frogn kommer av norrønt Fraun, trolig opprinnelig Frauðn, en avledning av frauð, «gjødsel», det vil si «grøderik jord».

Drøbak landdistrikt var fra 1842 til 1865 navnet på den delen av Frogn kommune, som ikke tilhørte kjøpstaden Drøbak og dermed ikke inngikk i den bykommunen som ble opprettet i 1842. Navnet ble i 1865 endret til Frogn.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Myckland, Haakon Falck: Bygdebok for Frogn : Gårdshistorien, 1967.
  • Sørensen, Rolf med flere: Frogn bygdebokverk, utgitt av Frogn kommune, 1996-, fem bind.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg