Lilleakerbanen, forstadsbane fra Skøyen i Oslo til Bekkestua i Bærum. Banen åpnet 9. mai 1919 og er utbygget i en rekke omganger. Fra den 19. januar 2014 er banen trafikkert med dobbeltsporet sporvogn av Metro-standard og har parallell drift med t-banenettet mellom Jar og Bekkestua. Lilleakerbanen er tilkoblet trikkenettet i Oslo.