Vestby

Faktaboks

landareal:
134 km²
innbyggertall:
17 824
administrasjonssenter:
Vestby
fylke:
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Akershus)
innbyggernavn:
vestbysokning
målform:
bokmål
kommunenummer:
3019 (fra 01.01.2020, tidligere 0211)
høyeste fjell:
Høyåsen (140 moh.)

Kommunevåpen

Kart som viser plasseringen av Vestby kommune
Av /Store norske leksikon ※.
Luftfoto med oversikt over tettstedet Vestby i Vestby kommune. Nederst i bildet er Vestbybrua og europavei 6, til venstre Vestby storsenter.
Vestby tettsted

Plassering i Akershus fylke.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Vestby. Jordbrukslandskap med kirken og prestegården (fra 1830-årene).

.
Lisens: fri

Vestby er en kommune i Viken fylke. Vestby ligger på østsiden av Oslofjorden, nord for Moss og Våler. Kommunen ble opprettet i 1964 ved en sammenslutning av Vestby herred og ladestedet Son. Samtidig mistet ladestedet Hvitsten sin bystatus.

Natur

Vestby har et kupert skogsterreng på 100–130 meter over havet. Berggrunnen består av gneis som tilhører det sørøstnorske grunnfjellsområde. Terrenget faller bratt mot Oslofjorden, mens kommunens sentrale deler er kulturlandskap som er dekket av marin leire.

Bosetning

Vestby har to tettsteder: administrasjonssenteret Vestby med 7653 og Hølen med 982 innbyggere (2019). Det var sterk boligbygging i Vestby fra 1970-årene. Vestby tettsted er utbygd med boligområdene Pepperstad Skog, Randem og Sole Skog. I Vestby sentrum utgjør forsamlingshuset Festiviteten et landemerke.

Kommunen tilhører Ytre sør delregion i Stor-Oslo i Osloregionen. Vestby har, som hele Osloregionen, sterk befolkningsvekst. Det er stor arbeidspendling til Oslo og Moss. I 2001 hadde henholdsvis 33 prosent og 7 prosent av yrkesbefolkningen arbeid i disse byene, ytterligere 7 prosent i både Ås og Ski.

Næringsliv

Jordbruket i Vestby er i vesentlig grad basert på korndyrking. For øvrig er hønsehold viktig næringsvei. Tømmeravvirkningen var i 1994–1995 på 26 000 m3. Videre finnes elektroteknisk, næringsmiddel- og kjemisk industri. I tillegg er det en del import- og engrosvirksomhet på Deli Skog sør for Vestby sentrum. Vestby Avis utkommer som nettavis og ukeavis.

Samferdsel

Gjennom Vestby går Østfoldbanens vestre linje og E6. Follotunnelen er en to-løps tunnel på E6 som er 903 meter lang.

Fra E6 går riksvei 151 vestover fra Sonsveien stasjon til Son og via Såner kirke østover til Ringvoll i Hobøl. Fylkesveier går fra Vestby tettsted vestover til Pepperstad skog og Hvitsten og fra Son sørover til Moss.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

I Vestby tettsted ligger Follo folkehøyskole.

Vestby hører til Øst politidistrikt, Follo tingrett og Borgarting lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Follorådet sammen med Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås. Kommunen tilhører Ytre sør delregion i Stor-Oslo i Osloregionen.

Vestby kommune tilsvarer de fire soknene Garder, Hvitsten, Såner og Vestby i Søndre Follo prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Vestby til Aker og Follo fogderi i Akershus amt.

Delområder og grunnkretser i Vestby

For statistiske formål er Vestby kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 41 grunnkretser:

  • Vestby: Hvitsten 1, Hvitsten 2, Høgda/Verpet, Randem, Vestby sentrum, Tannum, Krusebyen, Pepperstad skog 1, Pepperstad skog 2, Pepperstad skog 3, Pepperstad skog 4, Pepperstad skog 5, Sole skog 1, Sole skog 2, Toverud, Berg, Deli skog, Galby, Vestby
  • Såner: Østre Garder, Bylterud, Såner, Hølen, Søndre Brevik, Store Brevik 1, Store Brevik 2, Store Brevik 3, Nordre Brevik, Son, Solhøy, Deør skog, Liabråten, Erikstad, Kjenn, Åmot, Kolås, Kjøvangen, Smørbekk, Vestre Garder, Tegneby, Mørk

Historikk og kultur

Vestby kirke.

Son og Hølen hadde betydelig trelasteksport på 1600- og 1700-tallet. Son har mye eldre, verdifull bebyggelse. Hvitsten var mye besøkt av norske kunstnere i siste halvdel av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Johan Herman Wessels fødested Wesselstua er bevart. Den gamle prestegården er gjort om til kultursenter. Vestby kirke er en langkirke i stein som ble bygd i 1886. Såner kirke fra 1880 brant ned til grunnen i 1995, og det er satt opp ny kirke.

Kommunevåpen

Kommunevåpenet ble godkjent i 1992 og har tre gullfargede kløverbladkors, to over ett, mot en rød bakgrunn. Våpenet symboliserer kommunens tre kirkesogn historisk sett, mens i dag har Vestby fire sogn. Hvitsten ble godkjent som eget kirkesogn fra 1. mars 1998.

Navn

Navnet er opprinnelig et gårdsnavn, norrønt Vestbýr, sisteleddet býr, ‘gård’, det vil si vestgården.

Les mer i Store norske leksikon

Ekstern lenke

Litteratur

  • Hjertaas, Mathias: Vestby prestegjeld: bidrag til en østlandsbygds historie, 1920.
  • Johansen, Øystein Kock: Vestby bygdebok, b. 1: Vestby – fra istid til vikingtid, 1997.
  • Martinsen, Osvald: Vestby bygdebok: gård og grend gjennom tidene, 1974–76, 2 bind.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg