Faktaboks

Administrasjonssenter
Vestby
Fylke
Akershus
Innbyggertall
19 493 (2024)
Landareal
134 km²
Høyeste fjell
Høyåsen (140 moh.)
Innbyggernavn
vestbysokning (fra Vestby), hølning (fra Hølen), soning (fra Son)
Målform
bokmål
Kommunenummer
3216 (fra 2024, tidl. 3019 og 0211)

Kommunevåpen

Kart: Vestby kommune i Akershus
Vestby kommune i Akershus fylke.
Kart: Vestby kommune i Akershus
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Vestby tettsted
Luftfoto med oversikt over tettstedet Vestby i Vestby kommune. Nederst i bildet er Vestbybrua og Europavei 6, til venstre Vestby storsenter.
Vestby tettsted

Vestby er en kommune i Akershus fylke. Vestby ligger på østsiden av Oslofjorden, nord for Moss og Våler. Kommunen ble opprettet i 1964 ved en sammenslutning av Vestby herred og ladestedet Son. Samtidig mistet ladestedet Hvitsten sin bystatus.

Natur

Vestby har et kupert skogsterreng på 100–130 meter over havet. Berggrunnen består av gneis som tilhører det sørøstnorske grunnfjellsområde. Terrenget faller bratt mot Oslofjorden, mens kommunens sentrale deler er kulturlandskap som er dekket av marin leire.

Bosetning

Vestby har to tettsteder: administrasjonssenteret Vestby med 7653 og Hølen med 982 innbyggere (2019). Det var sterk boligbygging i Vestby fra 1970-årene. Vestby tettsted er utbygd med boligområdene Pepperstad skog, Randem og Sole skog. I Vestby sentrum utgjør forsamlingshuset Festiviteten et landemerke.

Kommunen tilhører Ytre sør delregion i Stor-Oslo i Osloregionen. Vestby har, som hele Osloregionen, sterk befolkningsvekst. Det er stor arbeidspendling til Oslo og Moss. I 2001 hadde henholdsvis 33 prosent og 7 prosent av yrkesbefolkningen arbeid i disse byene, ytterligere 7 prosent i både Ås og Ski.

Kart over Vestby kommune
Kart over Vestby kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Tettsteder

Ifølge Statistisk sentralbyrås definisjon er det fire tettsteder i Vestby. Tettstedene er til sammen 8,4 km², og omfatter 6 prosent av arealet i kommunen.

Tettsted Innbyggere Andel* Areal
Vestby 8 334 43 % 3,6 km²
Moss ¹ 6 581 34 % 4,0 km²
Hølen 1 102 6 % 0,7 km²
Bjerkeskaug 204 1 % 0,1 km²
Sum 16 221 83 % 8,4 km²

* Andelen av innbyggerne i Vestby kommune som bor i tettstedet.

¹ Tettstedet Moss omfatter deler av kommunene Moss og Vestby. Den delen av tettstedet Moss som ligger i Vestby kommune omfatter 13 prosent av innbyggerne og 18 prosent av arealet i tettstedet.

Næringsliv

Jordbruket i Vestby er i vesentlig grad basert på korndyrking. For øvrig er hønsehold viktig næringsvei. Tømmeravvirkningen i 2018 utgjorde 24 380 kubikkmeter. Videre finnes elektroteknisk, næringsmiddel- og kjemisk industri. I tillegg er det en del import- og engrosvirksomhet på Deli Skog næringspark sør for Vestby sentrum. Vestby Avis utkommer som nettavis og ukeavis.

Samferdsel

Gjennom Vestby går Østfoldbanens vestre linje og E6. Follotunnelen er en 903 meter lang toløps tunnel på E6.

Fra E6 går riksvei 151 vestover fra Sonsveien stasjon til Son og via Såner kirke østover til Ringvoll i Hobøl. Fylkesveier går fra Vestby tettsted vestover til Pepperstad skog og Hvitsten og fra Son sørover til Moss.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

I Vestby tettsted ligger Follo folkehøyskole.

Vestby hører til Øst politidistrikt, Follo og Nordre Østfold tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Follorådet sammen med Enebakk, Frogn, Nesodden, Nordre Follo og Ås. Kommunen tilhører Ytre sør delregion i Stor-Oslo i Osloregionen.

Vestby kommune tilsvarer de fire soknene Garder, Hvitsten, Såner og Vestby i Søndre Follo prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Vestby til Aker og Follo fogderi i Akershus amt.

Delområder og grunnkretser i Vestby

Vestby. Jordbrukslandskap med kirken og prestegården (fra 1830-årene).

.
Lisens: fri

For statistiske formål er Vestby kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 41 grunnkretser:

  • Vestby: Hvitsten 1, Hvitsten 2, Høgda/Verpet, Randem, Vestby sentrum, Tannum, Krusebyen, Pepperstad skog 1, Pepperstad skog 2, Pepperstad skog 3, Pepperstad skog 4, Pepperstad skog 5, Sole skog 1, Sole skog 2, Toverud, Berg, Deli skog, Galby, Vestby
  • Såner: Østre Garder, Bylterud, Såner, Hølen, Søndre Brevik, Store Brevik 1, Store Brevik 2, Store Brevik 3, Nordre Brevik, Son, Solhøy, Deør skog, Liabråten, Erikstad, Kjenn, Åmot, Kolås, Kjøvangen, Smørbekk, Vestre Garder, Tegneby, Mørk

Historikk og kultur

Vestby kirke
Vestby kirke.

Son og Hølen hadde betydelig trelasteksport på 1600- og 1700-tallet. Son har mye eldre, verdifull bebyggelse. Hvitsten var mye besøkt av norske kunstnere i siste halvdel av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Johan Herman Wessels fødested Wesselstua er bevart. Den gamle prestegården er gjort om til kultursenter. Vestby kirke er en langkirke i stein som ble bygd i 1886. Såner kirke fra 1880 brant ned til grunnen i 1995, og det er satt opp ny kirke.

Kommunevåpen

Kommunevåpenet ble godkjent i 1992 og har tre gullfargede kløverbladkors, to over ett, mot en rød bakgrunn. Våpenet symboliserer kommunens tre kirkesogn historisk sett, mens Vestby i dag har fire sogn. Hvitsten ble godkjent som eget kirkesogn fra 1. mars 1998.

Navn

Navnet er opprinnelig et gårdsnavn, norrønt Vestbýr, sisteleddet býr, ‘gård’, det vil si vestgården.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Hjertaas, Mathias: Vestby prestegjeld: Bidrag til en østlandsbygds historie, 1920.
  • Johansen, Øystein Kock: Vestby bygdebok, bind 1: Vestby – fra istid til vikingtid, 1997.
  • Martinsen, Osvald: Vestby bygdebok: Gård og grend gjennom tidene, 1974–1976, to bind.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg