Jevnaker

Faktaboks

Landareal
194 km²
Innbyggertall
6 846
Administrasjonssenter
Jevnaker
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Oppland)
Innbyggernavn
jevnakersokning
Målform
bokmål
Kommunenummer
3053 (fra 01.01.2020, tidligere 0532)
Høyeste fjell
Svarttjernhøgda (717 moh.)

Jevnaker. Hjørnestensbedriften Hadeland Glassverk ligger i administrasjonssenteret Jevnaker ved sørenden av Randsfjorden. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.

Jevnaker kirke.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Jevnaker, kommune på Søndre Hadeland i Viken fylke. Jevnaker strekker seg fra Randsfjordens sørende nordover mot Gran, mot sør og vest til Nordmarka og Ringerike og i øst til Lunner. Jevnaker fikk sine nåværende grenser i 1962 da daværende Grans områder på vestsiden av Randsfjorden ble overført til kommunen. Kommunen tilhørte Oppland fylke til 1. januar 2020, da den ble overført til Viken fylke.

Natur

Plassering i Viken.

Randsfjorden og avløpet Randselva danner grensen mellom grunnfjellets gneiser og granitter i vest og Oslofeltets mer næringsrike bergarter i øst. Nærmest Randsfjorden er godt oppdyrkede, lave partier med kalkrike skifere, og noen skogkledde, hardere kalkrygger. Sør for fjorden ligger Norges trolig største grusavsetning, Bergermoen/Eggemoen vest for Randselva og Mosmoen øst for elva. Grusen ble avsatt under avsmeltingen etter siste istid. I sørøst ligger Nordmarka, som er dannet av Oslofeltets magmatiske bergarter. Nordmarkas høyeste punkt, Svarttjernshøgda (717 moh.), er også kommunens høyeste.

Bosetning

Bosetningen er sterkere konsentrert og jordbruket av mindre betydning enn i de andre Hadelandsbygdene. De fleste bor i de lavereliggende deler, særlig ved Randsfjordens sørende, i kommunesenteret Jevnaker (4985 innbyggere i 2020). Jevnaker hadde i tiårsperioden 2007-2016 en folketilvekst på 6,3 prosent.

Næringsliv

Industrien i Jevnaker har lange tradisjoner og er fremdeles viktig. Viktigste bransje er trevare- og møbelindustri med i alt 40 prosent av industriens sysselsatte; største bedrift er Norema. En annen viktig bransje er produksjon av ikke-metallholdige produkter med Hadeland Glassverk (grunnlagt i 1762), som produserer blant annet krystallartikler og kunstglass. Denne bransjen har rundt 1/3 av industriens sysselsatte.

2/3 av totalarealet er produktiv skog, og i 2002 ble det avvirket 28 300 m3, noe som utgjør 2,7 prosent av fylkets totale avvirkning. Det avvirkes mest gran. Jordbruket er relativt allsidig; og brukene er gjennomgående store; det er særlig vekt på kornproduksjon.

Vel 52 prosent av de yrkesaktive arbeider utenfor kommunen (2001), vesentlig i Ringerike (Hønefoss).

Samferdsel

Kommunikasjonene er godt utbygd, særlig mot Hønefoss. Jernbanen kom fra Drammen via Hønefoss allerede i 1868 (Randsfjordbanen). Strekningen mellom Jevnaker og Roa ble åpnet 1909 som ledd i fullføringen av Bergensbanen. E 16 og Fv. 241 fører sørover til Hønefoss, henholdsvis vest og øst for Randselva. E 16 fører mot nordøst til Roa og videre til Gardermoen. Fv. 240 (Jevnaker–Dokka) går på østsiden av Randsfjorden, Fv. 245 på vestsiden.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Jevnaker hører til Sør-Øst politidistrikt, Ringerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Hadeland regionråd sammen med Gran og Lunner.

Jevnaker kommune tilsvarer soknet Jevnaker i Hadeland og Land prosti (Hamar bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Jevnaker til Hadeland og Land fogderi i Kristians amt.

Delområder og grunnkretser i Jevnaker

For statistiske formål er Jevnaker kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 22 grunnkretser:

  • Prestmoen Olimb: Sogn, Haga, Greftegreff, Olimb, Klinkenberg, Prestmoen, Brattval, Gullentorvet
  • Nesbakken Glassverket: Rønnerud, Toso/(Hauger), Glassverket/(Haugerenga), Nesbakken, Moløkka, Mosmoen/(Kleggerud)
  • Samsmoen Nordby: Nøkleby/Nordby, Randsborg/Frydenlund, Berger/Bergerbakken, Bergermoen, Samsmoen, Moløkka/Kistefoss, Sandvika, Furulund

Historikk og kultur

I tilknytning til Hadeland Glassverk er det opprettet et glassmuseum som viser glassproduksjon gjennom tidene. Ved Kistefossen i Randselva gir Kistefos-Museet et innblikk i virksomheten ved den tidligere tremassefabrikken på stedet (nedlagt 1955). Museet har også en skulpturpark og holder kunstutstillinger. Jevnaker har to kirker: Jevnaker kirke, en åttekantet trekirke bygd 1834 og Randsfjord kirke, langkirke i tre, bygd 1916.

Kommunevåpenet

Kommunevåpnet med tre sølvfargede pokaler mot en rød bakgrunn viser til glassverkene i kommunen.
※.

Kommunevåpenet ble godkjent i 1983 og har tre sølvfargede pokaler, 2 over 1, mot en rød bakgrunn. Det viser til glassverkene i kommunen.

Kart

Eksterne lenker

Litteratur

  • Grieg, Sigurd: Hadelands eldste bosetningshistorie, 1926, Les boka
  • Hadeland: bygdenes historie, utg. av Hadelands bygdebokkomité, 1932–53, 4 b., Les bøkene
  • Helmen, Aksel: Frå det daglige liv på Hadeland i gamle dager, [1952], Les boka
  • Hennum, Gerd: Hadeland : en vandring gjennom 3000 år, 2002, isbn 82-516-1909-2, Finn boka

Kommentarer (4)

skrev Marit Kristine Ådland

Ut frå det eg veit eksisterer ikkje Galleri Roenland lenger. Kanskje det er noko som kan sjekkast, og eventuelt oppdaterast? Eg er ikkje lokalkjend på Jevnaker, så eg kan ta feil.

skrev Lars Mæhlum

Du har rett. Takk for innspill.

skrev Morten Grønås-Werring

I tekstboksen øverst står det at Jevnaker har fylkestilhørighet til Innlandet. Dette bør endres til Viken.

skrev Lars Mæhlum

En stygg miss. Takk for hjelpa!

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg