Oslo sjøflyplass Fornebu, flyplass i Rolfsbukta på østsiden av Fornebulandet i Bærum kommune. Etablert i 1952.