Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Plassering i Akershus fylke.

KF-bok. Begrenset gjenbruk

. Begrenset gjenbruk

Gjerdrum er en kommune på Romerike, Akershus fylke. Gjerdrum omfatter den sørvestre del av Romerikssletta. Kommunen ligger vest for Leira samt de skogkledde Romeriksåsene vestenfor til grensen mot Nittedal.

Berggrunnen i Gjerdrum består for en stor del av grunnfjell som tilhører det sørøstnorske grunnfjellsområde. I vest rager grunnfjellet vel 400 meter over havet. Høyest rager østskråningen av Prekestolen. Oslofeltets magmatiske bergarter og kambrosiluriske sedimentbergarter, strekker seg så vidt inn i kommunen et par steder i dette åsområdet.

Gjerdrum omfatter den sørvestre del av Romerikssletta. Denne østlige del av kommunen er lavtliggende og dekket av mektige lag leire som ble avsatt i havet mot slutten av siste istid. Her er et ravinelandskap gjennomfuret av bekker og elver. Gjermåa, bielv til Leira, renner gjennom kommunen fra nordvest til sørøst.

Gjerdrum var tidlig bosatt, noe både oldtidsfunn og stedsnavnene vitner om. Gårdene ligger jevnt spredt utover leire- og sandområdene. Kommunens bosetning er ellers konsentrert til leirområdene, særlig langs Rv.120, som går nord–sør gjennom kommunen. Administrasjonssenteret Ask (1172 innb. 2007) og tettstedet Grønlund like ved (2355 innb.) har hatt mesteparten av kommunens befolkningsvekst fra 1970-tallet. I kommunen finnes ytterligere to nyere byggefelt, Kulsrudfjellet og Bekkeberget. Gjerdrum har opplevd stor tilflytting de senere år som følge av etableringen av Oslo Lufthavn Gardermoen.

Det bakkete landskapet har tidligere mange steder vært en hindring for en rasjonell drift i jordbruket, men terrenget er etter 1950-årene planert for maskinell drift. Omkring 4/5 av jordbruksarealet er åker og hage, og det aller meste nyttes til korndyrking. Korndyrking og melkeproduksjon er viktigste driftsformer.

Mesteparten av skogarealet er statsallmenning, og staten driver også større sagbruk. Så sent som i slutten av 1950-årene hadde jordbruket dobbelt så mange sysselsatte som industrien, men jordbruket spiller nå en relativt beskjeden rolle i sysselsettingen i Gjerdrum. Dette skyldes særlig en sterk økning i bosatte yrkestakere med arbeid utenfor kommunen. I 2001 hadde 75 % av yrkestakerne arbeid utenfor kommunen, 34 % i Oslo, 16 % i Skedsmo og 9 % i Ullensaker. Viktigste industribransjer i kommunen er maskin-, gummi-/plastvare- og trevareindustri.

Rv. 120 Lillestrøm–Hurdal går gjennom kommunen. Fra Ask går fylkesvei til Kløfta i Ullensaker kommune.

Gjerdrum hører til Øst politidistrikt, Nedre Romerike tingrett og Eidsivating lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Øvre Romerike regionråd sammen med Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

Gjerdrum kommune tilsvarer soknet Gjerdrum/Heni i Øvre Romerike prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Gjerdrum til Øvre Romerike fogderi i Akershus amt.

For statistiske formål er Gjerdrum kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 15 grunnkretser: Sandum, Gjerdrum, Sørum, Bråte, Brodal, Ask sør, Ask nord, Kulsrud, Grønlund, Fossum, Heni, Eikeberg, Bekkeberget, Almenningen nord og Almenningen sør.

På Fjellstad sør for Ask finnes en antakelig 1000 år gammel, fredet eik med omkrets 5,7 meter i armhøyde. Denne Asbjørnsens eik er oppkalt etter Peter Christen Asbjørnsen, som var huslærer her en tid. Gjerdrum kirke er en korskirke i tømmer bygd i 1686, med døpefont fra 1600. Heni kirke er ei trekirke bygd i 1864 med noe middelalderinventar. Romerikes første meråpne bibliotek, Gjerdrum bibliotek er åpent klokka 07.00 til 21.00 hver dag.

Kommunevåpenet, som ble godkjent 1993, har et sølv gjerde mot en grønn bakgrunn. Våpenet henspiller på kommunens navn, men også jord- og skogbruk.

Navnet er opprinnelig et gårdsnavn, norrønt Gerðarin eller Gjarðarin; første ledd av et bortkommet elvenavn Gerðr, av garðr, ‘gard, gjerde‘, dvs. ’grenseelven’; siste ledd vin, ‘naturlig eng’.

  • Kirkeby, Birger: Gjerdrum bygdebok: Bygdehistorie: Gjerdrums historie fra de eldste tider til ca. 1880, 1982.
  • Kirkeby, Birger: Gjerdrum bygdebok: Gardshistorie, 1961–63, 2 bind.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.