Gjerdrum

Faktaboks

Landareal
82 km²
Innbyggertall
6 823
Administrasjonssenter
Ask
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Akershus)
Innbyggernavn
gjermsokning
Målform
bokmål
Kommunenummer
3032 (fra 01.01.2020, tidligere 0234)
Høyeste fjell
Prekestolen (411 moh.)

Kommunevåpen

Gjerdrum

Av /Store norske leksikon ※.

Gjerdrum. Karakteristisk ravinelandskap på Haresletta, ved Vestby på Romerike. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005–2007.

Av /KF-arkiv ※.

Plassering i tidligere Akershus fylke

.
Lisens: Begrenset gjenbruk
Gjerdrum
.
Lisens: Begrenset gjenbruk
Gjerdrum kirke
Gjerdrum kirke
Av /Arfo forlag.

Artikkelstart

Gjerdrum er en kommuneRomerike i Viken fylke, vest for elven Leira og de skogkledde Romeriksåsene vestenfor til grensen mot Nittedal.

Natur

Berggrunnen i Gjerdrum består for en stor del av grunnfjell som tilhører Det sørøstnorske grunnfjellsområde. I vest rager grunnfjellet vel 400 meter over havet. Høyest rager østskråningen av Prekestolen. Oslofeltets magmatiske bergarter og kambrosiluriske sedimentbergarter strekker seg så vidt inn i kommunen et par steder i dette åsområdet.

Gjerdrum omfatter den sørvestre del av Romerikssletta. Denne østlige delen av kommunen er lavtliggende og dekket av mektige lag leire som ble avsatt i havet mot slutten av siste istid. Her er et ravinelandskap gjennomfuret av bekker og elver. Gjermåa, bielv til Leira, renner gjennom kommunen fra nordvest til sørøst.

Området er som ellers på Romerikssletta skredutsatt. Store skred gikk nord for Ask i 1924 og sør for Ask i desember 2020 som tok menneskeliv og rammet flere hus.

Bosetning

Gjerdrum var tidlig bosatt, noe både oldtidsfunn og stedsnavnene vitner om. Gårdene ligger jevnt spredt utover leire- og sandområdene. Kommunens bosetning er ellers konsentrert til leirområdene, særlig langs riksvei 120, som går nord–sør gjennom kommunen. Administrasjonssenteret Ask og tettstedet Grønlund like ved (5033 innbyggere) har hatt mesteparten av kommunens befolkningsvekst fra 1970-tallet. Ask er i dag del av Grønlund. I kommunen finnes ytterligere to nyere byggefelt, Kulsrudfjellet og Bekkeberget. Gjerdrum har opplevd stor tilflytting de senere år som følge av etableringen av Oslo lufthavn Gardermoen. Det forventes fortsatt befolkningstilvekst frem til 2050. Kommunen tilhører Ytre nord delregion i Stor-Oslo i Osloregionen.

Næringsliv

Det bakkete landskapet har tidligere mange steder vært en hindring for en rasjonell drift i jordbruket, men terrenget er etter 1950-årene planert for maskinell drift. Omkring 80 prosent av jordbruksarealet er åker og hage, og det aller meste nyttes til korndyrking. Korndyrking og melkeproduksjon er de viktigste driftsformene.

Mesteparten av skogarealet er statsallmenning, og staten driver også større sagbruk. Skogavvirkningen i 2018 utgjorde 11 946 kubikkmeter; for det meste gran. Så sent som i slutten av 1950-årene hadde jordbruket dobbelt så mange sysselsatte som industrien, men jordbruket spiller nå en relativt beskjeden rolle i sysselsettingen i Gjerdrum. Dette skyldes særlig en sterk økning i bosatte yrkestakere med arbeid utenfor kommunen. Viktigste industribransjer i kommunen er maskin-, gummi-/plastvare- og trevareindustri.

Samferdsel

Riksvei 120 LillestrømHurdal går gjennom kommunen. Fra Ask går fylkesvei til Kløfta i Ullensaker kommune. Kommunen tilhører Ytre nord delregion i Stor-Oslo i Osloregionen.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Gjerdrum hører til Øst politidistrikt, Romerike og Glåmdal tingrett og Eidsivating lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Øvre Romerike regionråd sammen med Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Kommunen tilhører Ytre nord delregion i Stor-Oslo i Osloregionen.

Gjerdrum kommune tilsvarer soknet Gjerdrum/Heni i Øvre Romerike prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Gjerdrum til Øvre Romerike fogderi i Akershus amt.

Delområder og grunnkretser i Gjerdrum

For statistiske formål er Gjerdrum kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 15 grunnkretser: Sandum, Gjerdrum, Sørum, Bråte, Brodal, Ask sør, Ask nord, Kulsrud, Grønlund, Fossum, Heni, Eikeberg, Bekkeberget, Almenningen nord og Almenningen sør.

Historikk og kultur

På Fjellstad sør for Ask finnes en antakelig 1000 år gammel fredet eik med omkrets 5,7 meter i armhøyde. Denne Asbjørnsens eik er oppkalt etter Peter Christen Asbjørnsen, som i en periode var huslærer her.

Gjerdrum kirke er en korskirke i tømmer bygd i 1686, med døpefont fra 1600. Heni kirke er ei trekirke bygd i 1864 med noe middelalderinventar.

Kommunevåpen

Kommunevåpenet, som ble godkjent i 1993, har et sølv gjerde mot en grønn bakgrunn. Våpenet henspiller på kommunens navn, men også jord- og skogbruk.

Navn

Navnet er opprinnelig et gårdsnavn, norrønt Gerðarin eller Gjarðarin; første ledd av et bortkommet elvenavn Gerðr, av garðr, ‘gard, gjerde‘, det vil si ’grenseelven’; siste ledd vin, ‘naturlig eng’.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Kirkeby, Birger: Gjerdrum bygdebok: Bygdehistorie: Gjerdrums historie fra de eldste tider til ca. 1880, 1982.
  • Kirkeby, Birger: Gjerdrum bygdebok: Gardshistorie, 1961–1963, to bind.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg