Nannestad

Faktaboks

Landareal
341 km²
Innbyggertall
13 240
Administrasjonssenter
Teigebyen

Kommunevåpen

Plassering i Akershus fylke.

av . Begrenset gjenbruk
Kart av /Store norske leksikon ※. Gjengitt med tillatelse

Nannestad. Karakteristisk ravinelandskap i Holter. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Nannestad av /KF-arkiv ※. Gjengitt med tillatelse

Nannestad.

Flyfoto av Nannestad. av . CC BY 2.0

Nannestad er en kommune i Akershus fylke. Kommunen utgjør den nordvestlige del av Romerikssletta og skogåsene vestover mot Nittedal og Hadeland og nordover mot Hurdal.

Natur

Nannestads del av Romerikssletta preges av leirbakker mot elven Leira, som kommer fra åstraktene på grensen mot Hadeland og renner i sørlig retning over sletta parallelt med åskanten i vest. Leiras mange små tilløp har utformet et typisk ravine-landskap.

Skogkledde åser med mange vann hever seg over disse marine avleiringer, med Oslofeltets magmatiske bergarter dannet i permtiden i vest og nord. Høyeste punkt er Marifjell i nordvest på 717 meter over havet. Les mer om Nannestads natur.

Bosetning

Bosetningen er konsentrert til Romerikssletta, med tettstedene Maura, Teigebyen (Midtbygda), Åsgrenda, Løkenfeltet og Eltonåsen.

I tiårsperioden 1995–2005 hadde kommunen en folketilvekst på 24 %, som særlig skyldes etableringen av hovedflyplassen på Gardermoen i 1998.

Næringsliv

Næringsvirksomheten i Nannestad består for det meste av jord- og skogbruk. De sentrale landbruksområdene er preget av leirjord og ravine-landskap. Av det dyrkede arealet på vel 50 000 dekar nyttes 7/10 til korndyrking og resten hovedsakelig til eng og beite, samt noe areal til potet, bær og grønnsaker. Gårdene ligger ofte på bakketopper, mens bekkedalene gjerne er skog og hagemark med or og gran. Helt i nordøst i grensetraktene mot Ullensaker og Eidsvoll er det flate sandmoer.

Totalt er 17 000 dekar planert leirjord. Det finnes en del storfe- og svineproduksjon; halvparten av gårdsbrukene har husdyr.

Av skogarealet er 1/3 bygdeallmenninger, 1/4 tilhører Mathiesen Eidsvold Værk, og resten er vesentlig gårdsskog. Totalt ble det 2002 avvirket 32 400 m3 tømmer. Industrien er meget beskjeden; viktigst er trevare- og møbelindustri. Nesten 7/10 av yrkestakerne har arbeid i andre kommuner (2001), flest i Oslo og Ullensaker. Spesielt Oslo Lufthavn Gardermoen gir mange arbeidsplasser for innbyggerne i Nannestad.

Samferdsel

Nannestad har to hovedforbindelser til Oslo; nemlig Rv. 120 gjennom Maura og Midtbygda til E 6 på Skedsmokorset og Rv. 174 via Gardermoen til E 6 på Jessheim. Rv. 120 fortsetter nordover til Hurdal.

Det er veiforbindelse østover fra Nordmokorset til Dal i Eidsvoll og fra Løkenfeltet sør i kommunen til Jessheim (Rv. 178). Rv. 35 går over Romeriksåsene til Gardermoen.

Oslo Lufthavn Gardermoen på grensen til Ullensaker er en internasjonal flyplass med 1,6 millioner reisende per måned. Det er Skandinavias største flyplass. På flyplassen ligger jernbanestasjon som trafikkeres av Gardermobanen.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Nannestad hører til Øst politidistrikt, Øvre Romerike tingrett og Eidsivating lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Øvre Romerike regionråd sammen med Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nes og Ullensaker.

Nannestad kommune tilsvarer de fire soknene Bjørke, Holter, Nannestad og Stensgård i Øvre Romerike prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Nannestad til Øvre Romerike fogderi i Akershus amt.

Delområder og grunnkretser i Nannestad

For statistiske formål er Nannestad kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 29 grunnkretser:

  • Bjerke: Sandnessæter, Steinsgård, Kopperudmoen, Holkebylia, Solheimsfeltet, Åmål, Ås, Bjørke, Åmot, Nordre Kringler
  • Nannestad: Moreppen, Kneppe, Engelstad, Engelsrud, Preståsen, Prestmosen, Ekre, Låke, Melby, Røtterud, Gardermoen
  • Holter: Åsgrenda, Ramstad, Eik, Løken, Hagamoen, Finstad, Eltonåsen, Harstad

Historikk og kultur

På søndre Låke gård, sør for Nannestad kirke, skal hertug Skule Bårdsson ha slått birkebeinerne i et slag sør for gården i 1240.

Både Nannestad og Holter kirke er opprinnelig fra middelalderen. Nannestad kirke er en steinkirke som er ombygd og tilbygd i 1693; og døpefonten er i kleberstein fra 1140-årene med runeinnskrift. Holter kirke er en tømmerkirke som ble ombygd og tilbygd i 1697 og 1877.

Klima

Nannestad har innlandsklima. Sommeren 2011 ble det satt nedbørrekord ved målestasjonen Ukkestad i Nannestad, som ble etablert i 1966. Da falt det 514,8 millimeter regn. Les også artikkelen om klimaet i Akershus.

Verneområder

Aurmoen landskapsvernområde; Gjerimosan naturreservat; Marifjell naturreservat; Romerike landskapsvernområde; Skotjernfjellet naturreservat.

Miljøfyrtårn

Eltonåsen skole ble sertifisert til Miljøfyrtårn i september 2011 som den første skolen på Øvre Romerike. Alle barnehagene i Nannestad er Miljøfyrtårn.

Kommunevåpen

Kommunevåpenet, som ble godkjent 1990, har en gull hestehov-plante mot en grønn bakgrunn. Hestehov er svært utbredt i Nannestad.

Navn

Første ledd av navnet kommer sannsynligvis av et norrønt mannsnavn Nanni.

Ekstern lenke

Litteratur

  • Kirkeby, Birger: Nannestad bygdebok, 1962–71, 4 bind.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg