Faktaboks

Administrasjonssenter
Teigebyen
Fylke
Akershus
Innbyggertall
15 074 (2022)
Landareal
324 km²
Høyeste fjell
Marifjell (717 moh.)
Innbyggernavn
nannestadsokning
Målform
bokmål
Kommunenummer
3238 (fra 2024, tidl. 3036 og 0238)

Kommunevåpen

Kart: Nannestad kommune i Akershus
Nannestad kommune i Akershus fylke.
Kart: Nannestad kommune i Akershus
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0
Nannestad

Nannestad. Karakteristisk ravinelandskap i Holter. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Flyfoto av Nannestad.

Nannestad

Holter kirke
Holter kirke
Av /Arfo forlag.

Nannestad er en kommune i Akershus fylke. Kommunen utgjør den nordvestlige del av Romerikssletta og skogåsene vestover mot Nittedal og Hadeland og nordover mot Hurdal.

Natur

Nannestads del av Romerikssletta preges av leirbakker mot elven Leira, som kommer fra åstraktene på grensen mot Hadeland og renner i sørlig retning over sletta parallelt med åskanten i vest. Leiras mange små tilløp har utformet et typisk ravinelandskap.

Skogkledde åser med mange vann hever seg over disse marine avleiringer, med Oslofeltets magmatiske bergarter dannet i permtiden i vest og nord. Høyeste punkt er Marifjell i nordvest på 717 meter over havet.

Gårdene ligger ofte på bakketopper, mens bekkedalene gjerne er skog og hagemark med or og gran. Helt i nordøst i grensetraktene mot Ullensaker og Eidsvoll er det flate sandmoer.

Klima

Nannestad har innlandsklima.

Sommeren 2011 ble det satt nedbørrekord ved målestasjonen Ukkestad i Nannestad, som ble etablert i 1966. Da falt det 514,8 millimeter regn. Den forrige rekorden var fra 1985, da kom det 423,4 millimeter regn. Dette var også den våteste sommeren over hele landet.

Største mainedbør ble målt på Ukkestad 2013 med 125,4 mm.

Verneområder

Aurmoen landskapsvernområde; Gjerimosan naturreservat; Marifjell naturreservat; Romerike landskapsvernområde; Skotjernfjellet naturreservat, Rudskampen naturreservat, Snellingsrøysene naturreservat.

Miljøfyrtårn

Eltonåsen skole ble sertifisert til Miljøfyrtårn i september 2011 som den første skolen på Øvre Romerike. Alle barnehagene i Nannestad er Miljøfyrtårn.

Bosetning

Bosetningen er konsentrert til Romerikssletta, med tettstedene Maura, Teigebyen (Midtbygda), Åsgrenda, Løkenfeltet og Eltonåsen. Kommunen tilhører Ytre nord delregion i Stor-Oslo i Osloregionen.

I tiårsperioden 1995–2005 hadde kommunen en folketilvekst på 24 prosent, som spesielt skyldes etableringen av hovedflyplassen på Gardermoen i 1998. Frem mot 2050 forventes folketallet å øke med ytterligere 30 prosent.

Kart over Nannestad kommune
Kart over Nannestad kommune
Av .
Lisens: CC BY NC 4.0

Næringsliv

Næringsvirksomheten i Nannestad består for det meste av jord- og skogbruk. De sentrale landbruksområdene er preget av leirjord og ravinelandskap. Av det dyrkede arealet på vel 50 000 dekar nyttes 70 prosent til korndyrking og resten hovedsakelig til eng og beite, samt noe areal til potet, bær og grønnsaker. Gårdene ligger ofte på bakketopper, mens bekkedalene gjerne er skog og hagemark med or og gran. Helt i nordøst i grensetraktene mot Ullensaker og Eidsvoll er det flate sandmoer.

Totalt er 17 000 dekar planert leirjord. Det finnes en del storfe- og svineproduksjon; halvparten av gårdsbrukene har husdyr.

Av skogarealet er en tredjedel bygdeallmenninger, en fjerdedel tilhører Mathiesen Eidsvold Værk, og resten er vesentlig gårdsskog. Totalt ble det i 2002 avvirket 32 400 kubikkmeter tømmer. Industrien er meget beskjeden; viktigst er trevare- og møbelindustri.

De fleste av yrkestakerne i Nannestad har arbeid i andre kommuner, flest i Oslo og Ullensaker. Spesielt Oslo lufthavn Gardermoen gir mange arbeidsplasser for innbyggerne i Nannestad.

Samferdsel

Nannestad har to hovedforbindelser til Oslo; riksvei 120 gjennom Maura og Midtbygda til E6 på Skedsmokorset og riksvei 174 via Gardermoen til E6 på Jessheim. Riksvei 120 fortsetter nordover til Hurdal.

Det er veiforbindelse østover fra Nordmokorset til Dal i Eidsvoll og fra Løkenfeltet sør i kommunen til Jessheim (riksvei 178). Riksvei 35 går over Romeriksåsene til Gardermoen.

Oslo lufthavn Gardermoen på grensen til Ullensaker er en internasjonal flyplass med 1,6 millioner reisende per måned. Det er Skandinavias største flyplass. På flyplassen ligger jernbanestasjon som trafikkeres av Gardermobanen.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Nannestad hører til Øst politidistrikt, Romerike og Glåmdal tingrett og Eidsivating lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Øvre Romerike regionråd sammen med Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nes og Ullensaker. Kommunen tilhører Ytre nord delregion i Stor-Oslo i Osloregionen.

Nannestad kommune tilsvarer de fire soknene Bjørke, Holter, Nannestad og Stensgård i Øvre Romerike prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Nannestad til Øvre Romerike fogderi i Akershus amt.

Delområder og grunnkretser i Nannestad

For statistiske formål er Nannestad kommune (per 2016) inndelt i tre delområder med til sammen 29 grunnkretser:

  • Bjerke: Sandnessæter, Steinsgård, Kopperudmoen, Holkebylia, Solheimsfeltet, Åmål, Ås, Bjørke, Åmot, Nordre Kringler
  • Nannestad: Moreppen, Kneppe, Engelstad, Engelsrud, Preståsen, Prestmosen, Ekre, Låke, Melby, Røtterud, Gardermoen
  • Holter: Åsgrenda, Ramstad, Eik, Løken, Hagamoen, Finstad, Eltonåsen, Harstad

Historikk og kultur

Nannestad kirke

På søndre Låke gård, sør for Nannestad kirke, skal hertug Skule Bårdsson og vårbelgene ha slått birkebeinerne i et slag sør for gården i 1240.

Både Nannestad og Holter kirke er opprinnelig fra middelalderen. Nannestad kirke er en steinkirke som er ombygd og tilbygd i 1693; og døpefonten er i kleberstein fra 1140-årene med runeinnskrift. Holter kirke er en tømmerkirke som ble ombygd og tilbygd i 1697 og 1877.

Klima

Nannestad har innlandsklima. Sommeren 2011 ble det satt nedbørrekord ved målestasjonen Ukkestad i Nannestad, som ble etablert i 1966. Da falt det 514,8 millimeter nedbør.

Verneområder

Kommunen har følgende verneområder: Aurmoen landskapsvernområde; Gjerimosan naturreservat; Marifjell naturreservat; Romerike landskapsvernområde; Skotjernfjellet naturreservat.

Miljøfyrtårn

Eltonåsen skole ble sertifisert til Miljøfyrtårn i september 2011 som den første skolen på Øvre Romerike. Alle barnehagene i Nannestad er Miljøfyrtårn.

Kommunevåpen

Kommunevåpenet, som ble godkjent i 1990, har en gull hestehov-plante mot en grønn bakgrunn. Hestehov er svært utbredt i Nannestad.

Navn

Første ledd av navnet Nannestad kommer sannsynligvis av et norrønt mannsnavn Nanni.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

  • Kirkeby, Birger: Nannestad bygdebok, 1962–1971, fire bind.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg