Ullensaker

Faktaboks

etymologi:

av norrønt Ullinshof, hedensk tempel, og aker, åker

landareal:
250 km²
innbyggertall:
38 234
administrasjonssenter:
Jessheim
fylke:
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Akershus)
innbyggernavn:
ullsokning
målform:
bokmål
kommunenummer:
3033 (fra 01.01.2020, tidligere 0235)
høyeste fjell:
Hasleråsen (314 moh.)

Kommunevåpen

Ullensaker. Kulturlandskap ved Kløfta. Midt i bildet sees Ullensaker kirke, «Romeriksdomen», tegnet av Arnstein Arneberg. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering i Akershus fylke.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Ullensaker er en kommune på Romerike i Viken fylke. Ullensaker omfatter de sentrale delene av Romerikssletta mellom Mjøsa og Øyeren. Elva Leira danner vestgrensen, mens østgrensen følger stort sett Rømua. Begge grenseelvene er bielver til Glomma.

Natur

Marine løsavsetninger preger landskapet i kommunen. Etter som Romeriksbreen trakk seg tilbake nordover den nåværende Romerikssletta for noe under 10 000 år siden, ble mektige løsmasser avsatt på grunt vann like foran iskanten. Høyest når de marine avsetningene vest for Jessheim, der det er israndterrasser i daværende havnivået på 208 meter over havet. I området Trandum–Hauerseter lenger nord er den marine grensen 205 meter over havet. Her er store grus- og sandmoer, ofte med dødisgroper der det i dag er sjøer. Innsjøene har mange steder underjordiske avløp eller tilløp. Området har store grunnvannsforekomster, hvorav Gardermoterrassen er Norges største.

Terrenget har ellers forsenkninger som er dannet av smeltevannselver fra isen. I sør og vest er det større innslag av mjele og i særlig grad leire. Her er landskapet preget av senere bekke- og elveerosjon og utglidninger som har formet et ravinelandskap.

Berggrunn av gneis i det sørøstnorske grunnfjellsområde kommer bare få steder frem i dagen. Høyest er det i nordøst, der sørskråningen av Hasleråsen på grensen til Eidsvoll rager 300 meter over havet.

Bosetning

Nesten alle innbyggerne bor i tettstedene i kommunen, og over halvparten bor i administrasjonssenteret Jessheim. De øvrige tettstedene er Kløfta, Sand, Sessvollmoen, Borgen, Algarheim og Nordkisa. Med unntak av Nordkisa ligger alle tettstedene i de sentrale og vestlige deler av kommunen. Kommunen tilhører Ytre nord delregion i Stor-Oslo i Osloregionen.

I tiårsperioden 1996–2006 hadde kommunen en folketilvekst på 35,7 prosent (13,9 prosent for fylket som helhet). Ullensaker kommune hadde i denne tiårsperioden den største prosentvise veksten blant landets kommuner. I 2000–2012 steg innbyggertallet med over 11 000 personer, og dagens 40 000 innbyggere (2020) vil øke med anslagsvis 2,5 prosent årlig de neste 15 årene.

Næringsliv

Sysselsettingen i Ullensaker er dominert av tjenesteytende næringer, i første rekke kommunens militære institusjoner og anlegg og Oslo Lufthavn Gardermoen. De militære institusjonene finnes på flere steder i kommunen, særlig på Sessvollmoen i nord. Videre har Kløfta og i særlig grad Jessheim mange arbeidsplasser innen handel og servicevirksomhet.

Det meste av industrien er lokalisert til Jessheim. Industriområder også på Kløfta og i Dal helt i nord på grensen til Eidsvoll, det siste i interkommunal regi. Viktige bransjer er næringsmiddelindustri (meieri, slakteri, kjøttindustri, 37 prosent av industrisysselsettingen i 2004), verkstedindustri (20 prosent, særlig produksjon av jern- og metallvarer), trevareindustri (22 prosent) og produksjon av mineralske og grafiske produkter (henholdsvis 6 prosent og 5 prosent).

Det drives betydelig jordbruk med hovedvekt på korndyrking. Det er også relativt stort storfehold og dessuten holdes mye høns. Skogavvirkningen lå i 2004 på 59 100 kubikkmeter. I 2001 arbeidet 50 prosent av yrkestakerne utenfor kommunen, 28 prosent i Oslo og 7 prosent i Skedsmo. Etter åpningen av Oslo Lufthavn i 1998 har kommunen fått svært mange innpendlere, i 2001 i alt 13 300 hvorav 21 prosent fra Oslo, 12 prosent fra Eidsvoll, 10 prosent fra Nannestad og 7 prosent fra Nes.

Samferdsel

Kommunen tilhører Ytre nord delregion i Stor-Oslo i Osloregionen.

Jernbane

Gjennom Ullensaker går Hovedbanen med stasjoner på Kløfta, Jessheim og Hauerseter, og Gardermobanen med stasjon på Oslo Lufthavn Gardermoen. De to banene møtes på Eidsvoll stasjon. På Gardermobanen reiste 6,5 millioner passasjerer med flytoget i 2016.

Vei

E 6 går gjennom kommunen vest for Jessheim. Fra Kløfta tar E 16 av fra E 6 østover til Kongsvinger og Sverige. Blant viktigere veier ellers er riksvei 35/fylkesvei 120, som går nordvestover fra Jessheim over Gardermoen til Nannestad og Hurdal, samt fylkesvei 174 østover til Nybakk ved E 16. Fra Gardermoen går også riksvei 35 vestover til Hønefoss. Fylkesvei 178 går vestover fra Jessheim til fylkesvei 120 Moss–Hurdal. Fra Hauerseter på E 6 går fylkesvei 179 østover til Nordkisa og Fenstad i Nes.

Fly

Oslo Lufthavn Gardermoen er landets hovedflyplass med over 27,5 millioner flypassasjerer årlig (2017).

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Jessheim er foruten å være kommunalt administrasjonssenter et viktig handels- og skolesenter. Her ligger videregående skole samt Romerike folkehøyskole. Flere sosiale institusjoner finnes i Ullensaker, likeledes militære skoler. På Kløfta ligger Ullersmo fengsel.

Ullensaker hører til Øst politidistrikt, Øvre Romerike tingrett og Eidsivating lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Øvre Romerike regionråd sammen med Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Nes. Kommunen tilhører Ytre nord delregion i Stor-Oslo i Osloregionen.

Ullensaker kommune tilsvarer de fire soknene Furuset, Hovin, Mogreina og Ullensaker i Øvre Romerike prosti, Borg bispedømme, i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Ullensaker til Øvre Romerike fogderi i Akershus amt.

Delområder og grunnkretser i Ullensaker

For statistiske formål er Ullensaker kommune (per 2016) inndelt i åtte delområder med til sammen 51 grunnkretser:

  • Kløfta: Brotnov, Bakke, Vesong, Kløfta, Åreppen, Ile, Kløfta øst, Stanger, Tveiter, Averstad, Holum
  • Jessheim: Døli, Allergodt, Jessheim øst, Jessheim syd, Jessheim sentrum, Jessheim nord, Gjestadhagen, Grønbekk, Kverndalen, Nordbymoen, Nordby østre, Nordbytjern, Vilberg
  • Borgen: Ullensaker, Borgen, Flindrum, Kauserud, Rolstad
  • Sand: Hovin, Midtskogen, Sand nord, Sand syd
  • Gardermoen: Garder, Gardermoen, Gardermoen lufthavn
  • Mogreina: Trandum, Elstad, Østli, Mogreina, Majorsæter
  • Nordkisa: Hauerseter, Kopperud, Grøndalen, Nordkisa, Jødal
  • Algarheim: Gystad, Ekornrud, Holm, Algarheim, Onsrud

Historikk og kultur

Ullensaker kirke med kirkegård.
Av .
Hovin kirke med kirkegård.

Vest for Jessheim ligger Raknehaugen, som er en av Nord-Europas største gravhauger. Ellers finnes en rekke funn fra steinalder, folkevandringstid og vikingtid. Ullensaker kirke på Kløfta er fra 1958, tegnet av Arnstein Arneberg og Per Solemslie, med blant annet døpefont i kleberstein fra 1140. Hovin kirke er ei korskirke fra 1695.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet har vært i bruk fra omkring 1980. Motivet henspiller på guden Ull.

Navn

Navnet kommer av norrønt Ullinshof, av gudenavnet Ull og hov, ‘hedensk tempel‘. Fra først på 1500-tallet brukes sisteleddet ’aker, åker’.

Les mer i Store norske leksikon

Ekstern lenke

Litteratur

  • Dørum, Knut m.fl.: Ullensaker, 1988–97, 4 bind.
  • Nesten, H., red.: Ullensaker: en bygdebok, 1927–51, 3 bind.

Kommentarer (2)

skrev Kjetil Bjørnsrud

Hei. Kommunevåpenet her er veldig feil. Jeg representerer ullensaker kommune og kan laste opp ny versjon til dere, men er usikker på hvilen lisensangivelse jeg skal bruke...

svarte Mari Paus

Hei Kjetil, og takk for innspill! Jeg har oppdatert med det nye kommunevåpenet nå. Alle kommunevåpen er "public domain" (falt i det fri). Vennlig hilsen Mari i redaksjonen

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg