Nesodden

Faktaboks

Landareal
61 km²
Innbyggertall
19 488
Administrasjonssenter
Varden
Fylke
Viken (fra 01.01.2020, tidligere Akershus)
Innbyggernavn
nesodding
Målform
bokmål
Kommunenummer
3023 (fra 01.01.2020, tidligere 0216)
Høyeste fjell
Toåsen (215 moh.)

Kommunevåpen

Nesodden. Seilbåter ved Spro. Oslo med Holmenkollen i bakgrunnen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /KF-arkiv ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering i Akershus fylke.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Nesodden er en kommune i Akershus fylke. Kommunen danner halvøya mellom Oslofjorden og dens arm Bunnefjorden, samt noen mindre øyer, Steilene og Ildjernet på vestsiden og Langøyene og Skjærholmene i Bunnefjorden i nordøst.

Natur

Fra fjorden på begge sider stiger Nesoddlandet bratt opp. Landskapet er særlig bratt langs forkastningen i vest mot Indre Oslofjord. Det indre av halvøya er et småkupert terreng som skifter mellom jordbruksland, myrlendte søkk og skogkledde åser opp til Toåsen på 220 meter over havet. Berggrunnen består av gneis i det sørøstnorske grunnfjellsområde.

I kommunen er det stort innslag av løvtrær, særlig eik. Øyene i vest (Steilene og Ildjernet) og i nordøst (Langøyene og Skjærholmene) er deler av et innsynkningsområde med kambrosilurisk kalkstein og skifer i Oslofeltet. Øya Knerten i Steilene er vernet som sjøfuglreservat. En eikebestand på Eikheim er fredet som botanisk naturminne.

Bosetning

Bosetningen er tett i nord på Nesoddtangen og langs riksveien på vestsiden sørover til Alværn og helt i sør Fagerstrand. På østsiden ligger tettstedet Torvik ved Nesodden kirke.

Befolkningsveksten var sterk frem til 1970, men var ubetydelig i 1970-årene, vesentlig som følge av begrenset vannforsyning. Senere har det vært stor befolkningsvekst, i årene 1995–2005 var økningen 16,0 prosent mot 13,8 prosent i fylket som helhet. Nesodden har mange sommerhytter; for en del ombygges disse til helårsboliger.

Næringsliv

En stor andel av yrkesbefolkningen har arbeid i Oslo. Den lokale sysselsettingen domineres av tjenesteytende næringer. Foruten kommuneadministrasjonen på Tangenten på Tangenåsen er Sunnaas sykehus kommunens viktigste arbeidsplass.

Industrien er svært beskjeden. Det er oljelager og smøreoljefabrikk på Fagerstrand. Ellers er verkstedindustrien viktig. Jordbruket i kommunen er relativt beskjedent (5,7 kvadratkilometer); største jordbruksarealer er på Bunnefjordsiden, særlig i sør. Viktigst er korndyrking (76 prosent av jordbruksarealet); noe hønsehold.

Samferdsel

Båtforbindelsen med Oslo er av sentral betydning for kommunen. Strekningen Nesoddtangen–Aker Brygge tar 20 minutter, mens veistrekningen til sammenligning er 47 kilometer av til dels av dårlig standard. Riksveiforbindelser fra Nesoddtangen på begge sider av halvøya, riksvei 156 på østsiden, riksvei 157 på vestsiden. Veiene møtes ved Dal i Frogn og har tilknytning til Mosseveien (E6) innerst i Bunnefjorden. Fylkesveiforbindelse til Drøbak. Passasjerbåtruter også til Lysaker og Fornebu.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Nesodden hører til Øst politidistrikt, Follo tingrett og Borgarting lagsmannrett.

Kommunen er med i regionrådet Follorådet sammen med Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski, Vestby og Ås.

Nesodden kommune tilsvarer de to soknene Nesodden og Skoklefall i Søndre Follo prosti (Borg bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Nesodden til Aker og Follo fogderi i Akershus amt.

Delområder og grunnkretser i Nesodden

For statistiske formål er Nesodden kommune (per 2016) inndelt i seks delområder med til sammen 39 grunnkretser:

  • Berger: Ursvik, Skoklefall, Hellvik, Sandaker, Fjordvangen
  • Tangen: Utsikten, Tangenlaget, Granholt, Tangenåsen, Flaskebekk, Sentrum, Oksval, Skogen, Oksås, Kapellet, Sjøstrand, Tjernskogen
  • Fjellstrand: Ellingstad, Fjellstrand, Svestad, Granerud
  • Jaer: Røer, Løes, Torvik, Kjensli, Bomannsvik
  • Myklerud: Spro, Toppåsen, Gaupemyr, Gjøfjell, Nygård, Munkerud, Fagerstrand, Agnor
  • Bjørnemyr: Sunnaas, Bjørnemyrdalen, Bjørnelia, Tomosen, Alværn

Historikk og kultur

Nesodden kirke er en enskipet steinkirke i romansk stil fra 1100-tallet. Til inventaret hører døpefont av stein og prosesjonstavler av smijern fra middelalderen. Området rundt kirken er vernet etter kulturminneloven.

Skoklefall kapell er en korskirke i tre som ble bygd i 1936 med altertavle av Terje Grøstad.

Røerområdet utgjør et særpreget kulturlandskap og er foreslått vernet. En viktig næring omkring 1900 var skjæring og eksport av is. Flere kunstige dammer i Spro og Blylaget. Nesoddmarka har et løype- og turnett på til sammen 110 kilometer.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1986) har en sølv spiss mot en blå bakgrunn; illustrerer plasseringen mellom to fjorder.

Navn

Navnet kommer av norrønt Nesoddi; sammensatt av nes og oddi ‘landtunge, smalt nes’.

Ekstern lenke

Litteratur

  • Berner, Hj.: Nesodden herred : bidrag til bygdens historie, 1924.
  • Gjermundsen, Jon Ola m.fl., red.: Nesoddens historie.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg