Follo er den sørligste av de tre naturlige, geografiske regionene i Akershus fylke, på østsiden av Oslofjorden mellom Oslo og Østfold. Avgrensningen mot øst er ikke entydig definert. Historisk sett har Enebakk vært en del av Romerike, men blir nå i de fleste sammenhenger regnet til Follo. Derved avgrenses Follo av Øyeren i øst.

Administrativt utgjør Follo to tingrettsdistrikter, Ytre Follo (Nesodden, Frogn, Ås og Vestby) og Indre Follo (Oppegård, Ski, Enebakk), ett politidistrikt som i tillegg til Follo politistasjonsdistrikt også består av Indre Østfold politistasjonsdistrikt, som omfatter de tilstøtende østfoldkommunene Askim, Eidsberg, Trøgstad, Skiptvet, Spydeberg og Hobøl.

Kirkelig er Follo delt inn i to prosti, Søndre Follo prosti (Nesodden, Frogn, Ås og Vestby) og Nordre Follo prosti (Oppegård, Ski og Enebakk) som i inndeling svarer til de to tingrettsdistriktene. Prostiene har et samlet flateinnhold på 819 km2 og et folketall på 133 000 (2013).

Det meste av Follo har jevnt småknauset grunnfjell i det sørøstnorske grunnfjellsområde som skråner bratt ned mot Oslofjorden. Høyeste partier finnes i nordøst med Vardåsen i Enebakk på 374 moh. Her er store skogstrekninger som danner de søndre deler av Østmarka. Lenger sør og langs Øyeren er større sammenhengende arealer med løsavsetninger og flatere landskap, men stedvis med utglidninger og leirbakker. Særlig i områdene sør for morenen gjennom Frogn–Ås–Ski, avsatt i slutten av siste istid ved en stans i isens tilbaketrekning, er det betydelige løsavsetninger og god dyrkingsjord.

Follo har de siste tyve år hatt sterk befolkningsvekst, 1994–2004 1,3 % gjennomsnittlig per år. Etter oppkomsten og stagnasjonen av småbyene SonDrøbak, Hølen og Hvitsten langs kysten, er bosetningen i nyere tid særlig konsentrert til områdene nær jernbanen. Bosetningen utgjør en sammenhengende bebyggelse fra Oslo gjennom Oppegård sørover til Langhus i Ski, og lenger sør langs jernbanen ligger de enkeltstående tettstedene Ski, Ås og Vestby. Ellers er nye boligområder kommet til i områder med gode veiforbindelser til Oslo. I en noe spesiell kommunikasjonsmessig stilling står Nesodden med båtforbindelse til Oslo.

Follo Folkehøgskole ligger i Vestby.

Follo består av førsteleddet Fold eller Foldin som i norrønt bare kjennes som navn på Oslofjorden. Fold betyr 'slette' eller 'flate', brukt om fjorden sannsynligvis 'den brede, åpne (fjorden)'. Sisteleddet er norrønt lo, 'slette ved vann'. Se ellers Østfold og Vestfold.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.