Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Undervisningsbygget Sørhellinga (1971, rehabilitert 2008) huser Institutt for naturforvaltning.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, har tilholdssted på Ås i Akershus og på Adamstuen i Oslo, og er et av ti norske universiteter. Fra 2020 skal universitetet samles på Ås.

Faktaboks

Også kjent som
UMB

NMBU har 5200 studenter og 1700 ansatte. Sjur Baardsen er rektor. Curt Rice overtar som rektor fra 1. august 2021.

NMBU het tidligere Universitetet for miljø- og biovitenskap, UMB, men fikk sitt nye navn fra 2014 etter sammenslåing med Norges veterinærhøgskole. UMB ble opprettet 1. januar 2005 ved at Norges landbrukshøgskole fikk universitetsstatus.

Universitetet er en utdannings- og forskningsinstitusjon innen miljø- og biovitenskapene med vekt på kjerneområdene biologi, mat, miljø, areal- og naturressursforvaltning med tilhørende estetiske og teknologiske fag.

NMBU driver både grunnforskning og anvendt forskning og bidrar aktivt til næringsutvikling og videreutvikling av det vitenskapelige grunnlaget for landbruk, akvakultur og andre biobaserte næringer.

Organisasjon

Urbygningen (1900) med parkanlegg. Tilhørende administrasjonsbygget Cirkus (1859/1902).

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

NMBU er organisert i sju fakulteter.

Fakultetene:

  • Fakultet for biovitenskap (BIOVIT)
  • Handelshøyskolen
  • Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM)
  • Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM)
  • Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA)
  • Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK)
  • Veterinærhøgskolen

Universitetet ledes av en ansatt rektor og et styre. Universitetsdirektøren er den daglige leder av administrasjonen.

Samarbeidspartnere

Universitetet har et meget nært samarbeid med fagmiljøer og forskningsinstitusjoner lokalisert i tilknytning til universitetet, blant annet Norsk institutt for skog og landskap, Matforsk, Bioforsk, Akvaforsk og Mattilsynet.

Bioparken AS er en frittstående institusjon med formål å selge forskningsoppdrag og markedsføre kompetansen i forskningsmiljøene.

NMBU driver et av landets største gårdsbruk på i alt 6000 dekar, hvorav parken utgjør 600 dekar. Den omfatter både rosarium og arboret. I parken ligger Norsk Landbruksmuseum og Meierimuseet.

Fra høyskole til universitet

Det var etter en faglig og vitenskapelig vurdering at Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) høsten 2004 tilrådde overfor Kunnskapsdepartementet at høyskolen fikk universitetsstatus.

Opprettelsen av universitetet ble godkjent av Kongen i statsråd 10. desember 2004.

Norges landbrukshøyskole

Norges landbrukshøgskole (NLH) ble opprettet i 1897 som en direkte fortsettelse av Den høiere Landbrugsskole i Aas, som ble opprettet i 1859 etter beslutning i 1854, etter at forskning ble en hovedoppgave for skolen ved siden av undervisning. Til 1997 hørte høyskolen under Landbruksdepartementet.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Gaute Sakshaug og Arnstein Bruaset (red.): Hundre år for samfunn og næring: Norges landbrukshøgskole 1897–1997, 1997, Finn boken
  • Norges landbrukshøgskole 1859–1959, 1959, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg