Elementærpartikkelfysikk, også kalt høgenergifysikk eller bare partikkelfysikk, er studiet av elementærpartikler, vekselvirkningene deres og prosessene der de deltar. Elementærpartikkelfysikk er ei videreføring av atomfysikk og kjernefysikk, der partiklene som atomet og atomkjernen er bygd opp av blir studert. Det er også viktig å studere eksotiske og ustabile partikler med svært kort levetid, fordi oppførselen deres kan gi viktig informasjon om de fundamentale kreftene i naturen.. Hele artikkelen

Ny artikkel