Bruno Benedetto Rossi, italiensk-amerikansk fysiker, professor i Padova 1932–38, oppholdt seg i København, Manchester og Chicago, tilknyttet Cornell University 1940–43, Los Alamos Scientific Laboratory 1943–46, professor ved Massachusetts Institute of Technology 1946–70. Rossi er kjent for oppdagelser innen kosmisk stråling, bl.a. for påvisning av partikkelskurer, av partikler med stor gjennomtrengningsevne og av partikler med ekstremt høye energier. Han er også kjent for utvikling av eksperimentelle metoder, spesielt av Rossi-kretsen, som brukes for koinsidensmålinger.