Kinetisk teori, en teori der egenskaper hos materien utledes ved å gi en beskrivelse av partikler som materien består av, tilsvarer den kinetiske gassteori for gasser. I faste stoffer er det nødvendig å inkludere konsekvenser av kvanteteorien i beskrivelsen. Fenomener som beskrives ved hjelp av kinetisk teori, er bl.a. varmeleding, viskositet og elektrisk leding.