W-boson, partikkel som formidler svak vekselvirkning, analogt til at fotonet (γ-partikkelen, lyskvantet) formidler elektromagnetiske vekselvirkninger (krefter). W-bosonet er svært tungt og har masse ca. 80 GeV/c2 (eller omkring 90 protonmasser), i motsetning til fotonet som ikke har masse. W-bosonet er også svært ustabilt, med en midlere levetid av størrelsesorden 10–24 sekund. (Se elementærpartikkelfysikk, justerteori, svak vekselvirkning.)