HERA, det største akseleratorkomplekset ved DESY, Hamburg. HERA, som ble operativ i 1992, er den første og eneste lagringsring hvor to typer partikler kolliderer med hverandre: protoner og elektroner eller disses antipartikler. Anlegget består av to akseleratorringer som er 6,3 kilometer lange i omkrets. Den ene ringen akselererer elektroner opp til 27,5 GeV, mens den andre akselererer protoner opp i 920 GeV i motsatt retning. Det er fire steder hvor strålene krysser hverandre og gir kollisjoner. Det er for tiden fire eksperimenter som kjøres ved disse kollisjonspunktene: H1, ZEUS, HERMES og HERA-B.