Partikkeldetektor, instrument konstruert for å måle radioaktiv stråling samt partikler som er sluttprodukter fra atomære og subatomære prosesser. I moderne elementærpartikkelfysikk, der partikkelstråler av elektroner og protoner (samt deres antipartikler) akselereres til ekstremt store energier før de kolliderer, vil detektorene som analyserer sluttproduktene fra kollisjonene, være svært kompliserte. I slike tilfeller tas det i bruk avansert elektronikk kombinert med data-analyse som krever stor datakapasitet.