Léon Rosenfeld, belgisk fysiker, professor i teoretisk fysikk i Liège 1937, i Utrecht 1940, ved universitetet i Manchester 1947 og fra 1958 professor ved Nordisk institut for teoretisk atomfysik (NORDITA) i København. Rosenfeld skrev en rekke avhandlinger om teoretisk atomfysikk og kjernefysikk, om kvanteelektrodynamikk, om kvantefysikkens tolkning og om vitenskapens historie.