Ypsilon-mesoner, υ-mesoner, (elementær-)partikler, ca. 10 ganger så tunge som protonet, bygd opp av en b-kvark og en anti b-kvark. Ypsilon-partikler er analoge til psi-mesoner (ψ-mesoner) som kom til å spille en avgjørende rolle for forståelsen av at baryoner og mesoner er bygd opp av kvarker. Se kvark, elementærpartikkelfysikk.