Superstreng, en modell av elementærpartiklene der de tenkes å være små strenger og ikke punktpartikler. De forskjellige elementærpartiklene svarer til ulike typer vibrasjoner av strengene. Super henspiller på supersymmetri, som innebærer en symmetri mellom bosoner som formidler krefter, og fermioner som materien er bygd opp av.