Intersecting Storage Rings, den første kollisjonsmaskinen for protoner som ble bygd, ved CERN (1971), under ledelse av nordmannen K. Johnsen. Se CERN, Historikk