Justerteori, spesiell type kvantefelt-teori som er invariant (symmetrisk) ved såkalte justertransformasjoner. En enkel form for justerinvarians er kjent fra elektromagnetismen, idet nullpunktet for det elektriske potensialet kan velges fritt (f.eks. velges potensialet på den negative batteripolen i en strømkrets ofte lik null volt).

En justerinvariant kvantefeltteori inneholder generelt et sett av fermionfelt (tilsvarende f.eks. elektronet, nøytrinoet, kvarkene) og et sett av justerbosonfelt (f.eks. fotonet, W- og Z-bosonet og gluonene). Ved en justertransformasjon transformeres (roteres) feltene over i hverandre etter bestemte regler. Samtidig justeres bosonfeltene og transformeres over i hverandre, slik at de dynamiske ligningene er uforandret (invariant).

Dersom en teori skal være justerinvariant, setter dette krav til teorien som reduserer antall frie antall parametere i teorien (dvs. antall størrelser som ikke er gitt ut i fra teorien, men må bestemmes eksperimentelt).

Justerinvariante kvantefeltteorier har fra 1970-årene hatt stor suksess i teorien for vekselvirkningene mellom elementærpartikler. Både elektrosvak teori og kvantekromodynamikk, som til sammen utgjør standardmodellen for elementærpartikkelfysikk, er justerinvariante teorier.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.