Qian Sanjiang, kinesisk kjernefysiker, direktør for Institutt for atomenergi, Vitenskapsakademiet i Beijing. Utdannet i Frankrike ved Curie-laboratoriet 1937–44. Leder for det forskningsprosjektet som førte til den første kinesiske atomsprengning 1964. Forfatter av vitenskapelige publikasjoner og populærvitenskapelige bøker. Sammen med sin hustru, Ho Zelian, også en fremragende fysiker, har han utviklet en ny teknikk for sprengning av uranatomer. Begge har vært sterkt engasjert i politisk arbeid.