Delbrückspredning, spredning av fotoner i lys, røntgen- eller gammastråling i et elektrisk felt. Fenomenet ble først beskrevet teoretisk av Max Delbrück i 1933. Påvist eksperimentelt av R. R. Wilson i 1953 ved studier av spredning av lys i det sterke feltet omkring atomkjernene.